PNDR: Cine poate accesa fonduri europene pentru activitati neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fondurile europene nerambursabile pentru activitatile neagricole, prin PNDR 2020, reprezinta o reala sansa de dezvoltare a zonelor rurale, prin diversificarea activitatilor si formelor de venit.

Pentru a putea accesa aceste fonduri solicitantii trebuie sa fie cel putin fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA), potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului pentru submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”.

De asemenea, alti solicitanti eligibili sunt micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin. Totodata, si micro-intreprinderile si intreprinderile mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups), pot accesa fonduri europene prin submasura 6.2.

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban.

Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui cod CAEN inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/ neautorizat in conditiile Legii nr. 359/2004, doar daca pana la momentul depunerii Cererii de Finantare nu a desfasurat activitateaaferenta codului CAEN propus prin proiect.

Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii cererii de finantare aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea pentru care solicita finantare.

Nu sunt eligibili solicitantii care detin parti sociale (atat ca persoana juridica cat si ca persoane fizice avand calitatea de asociati) in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN (principal/secundar autorizat la ONRC) ca si cel propus prin Planul de afaceri.

Nu sunt eligibili solicitantii care au asociati/actionari persoane fizice rude pana la gradul II inclusiv sau care sunt sot/sotie, cu alte persoane fizice care au beneficiat (ca asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi) de sprijin in cadrul sub-masurii 6.2 si prin Masura 19 “Dezvoltarea locala LEADER”- sub-masura 19.2 pentru aceleasi tipuri de activitati sau activitati complementare. In acest sens solicitantii vor da o declaratie la Cererea de Finantare prin care sa declare ca nu se afla in aceasta situatie

Solicitantii eligibili, persoane juridice sau infiintati in baza OUG nr. 44/2008, precum si cei care detin calitatea de asociati/actionari ai unei persoane juridice, pot beneficia o singura data de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin sub-masura 6.2 si prin Masura 19 ”Dezvoltarea locala LEADER” – Sub-masura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul Submasurii 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, in functie de forma de organizare sunt:

 • Persoana fizica autorizata -infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprindere familiala infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv – SNC – infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in comandita simpla – SCS – infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA – infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate cu raspundere limitata – SRL infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate comerciala cu capital privat infiintata in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate agricola infiintata in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate cooperativa de gradul 1 infiintata in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, respectiv societati cooperative mestesugaresti si societati cooperative de consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiect desfasurarea de activitati neagricole;
 • Cooperativa agricola de grad 1 infiintata in baza Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,.

Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:

 • Micro-intreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE