PNDR: Ce cheltuieli sunt eligibile prin masura de investitii in exploatatii pomicole

Facebook
Twitter

Pomicultorii romani pot accesa fonduri europene nerambursabile in valoare de cel putin 100.000 de euro, prin PNDR, pentru investitiile in exploatatii pomicole. Inainte de a depune un proiect pentru a atrage bani europeni, este important ca fermierii sa stie ce investitii pot fi rambursate de Comisia Europeana.

In cadrul acestui articol va prezentam tipurile de investitii si cheltuielile eligibile pentru Submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole, conform Ghidului Solicitantului.

In cadrul submasurii 4.1a sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al României pentru pepiniere si capsuni in spatii protejate si cu respectarea zonarii speciilor pomicole pentru celelalte tipuri de investitii conform Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul national de implementare.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei cereri de plata.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inclusiv generatoare terestre Antigrindina, inghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor
 • in cazul proiectelor care propun achizitia de generatoare terestre antigrindina, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finantare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina in Sistemul National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor, iar la ultima Cerere de Plata, Avizul de includere in SNACP.
 • infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie,
 • infiintarea si modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile, laboratoare de analiza pentru testarea produselor aferente activitatii proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare.
 • pentru respectarea conditiilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.).
 • sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare si control a plantatiei si a fluxurilor tehnologice din exploatatia pomicola, sisteme de iluminat perimetral al plantatiei pomicole si/sau al zonelor unde se desfasoara procesele tehnologice ale exploatatiei pomicole, statie meteo aferenta plantatiei pomicole;
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/ utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv.
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv: Autoizoterme (cu frig sau fara), Rulote si autorulote alimentare.
 • amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol)
 • investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de Instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 • imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia, drumuri de exploatare, inclusiv utilitati si racordari (in cadrul fermei);
 • completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare); Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un Institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%. Daca proiectul prevede un procent mai mare decât cel mentionat anterior, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.
 • conformarea cu standardele Uniunii Europene, in cazul mentionat in art.. 17 (5), din Reg. 1305/2013;
 • achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art.. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013; In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de Finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE