PNDR 2014-2020: Cum pot lua proprietarii de terenuri agricole 120% din subvenția pe suprafață

Facebook
Twitter

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul Submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

Obiectivele submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri”:

  • Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.;
  • Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.
  • Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;

Beneficiarii submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri”

Fermierii eligibili sunt cei care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013. Totodată, ei trebuie să fie înscrişi în Registrul fermelor şi să fi beneficiat de plăţi directe pentru o suprafaţă de cel puţin 1 ha de teren, compus din parcele care nu sunt mai mici de 0,3 ha.

Condiții eligibilitate prin submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri”:

  1. Solicitantul a aplicat cel puțin un an schema de micii fermieri din Pilonul I la momentul depunerii cererii de finanțare;
  2. Solicitantul se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lui exploatație și drepturile de plată corespunzătoare. Transferul definitiv se poate realiza atât prin acte care să confere un drept real de proprietate, cât și prin arendă pentru o perioadă de minim 20 de ani.

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat prin submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1. Sprijinul va fi plătit începând cu data transferului până la data de 31.12.2020.

Criteriile de selecție se vor stabili având în vedere principiile:

  • dimensiunii fermei transferate.
  • comasării exploataţiilor.
  • potențialului agricol.
  • dreptului real de proprietate.

Submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” va prioritiza acei fermieri care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat, și are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în fermă, sprijinindu‐le în favoarea restructurării și creșterii competitivității.

Sub‐măsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” poate fi activată începând cu anul 2016 astfel încât, minimum 1 an, solicitantul să fie beneficiarul al schemei simplificate din cadrul Pilonului 1 conform Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE