Noul Program Operational de Pescuit, in valoare de 168 milioane de euro, a fost aprobat de Comisia Europeana

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Noul Program Operational de Pescuit (POP) 2014 – 2020, care dispune de fonduri europene in valoare de 168,4 milioane de euro, a fost aprobat de curand de catre Comisia Europeana, informeaza Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, din cadrul Ministerului Agriculturii.

Cheltuielile platite efectiv in temeiul programului operational sunt eligibile incepand cu 1 ianuarie 2014 si pana la 31 decembrie 2023.

In general, noul program este structurat tot pe cinci axe, ca si cel actual, iar acvacultura va ramane una dintre masurile importante, cu 50% din fondurile alocate intregului program. Celelalte fonduri vor fi orientate catre reamenajarea porturilor de pescuit sau dezvoltarea comunitatilor locale.

Mai exact, contributia maxima din FEPAM pentru perioada 2014-2020, autorizata prin prezenta decizie pentru programul operational, este stabilita la suma de 168.421.371 Euro, in conformitate cu urmatoarea defalcare:

  • 142.046.033 Euro se aloca dezvoltarii durabile a pescariilor, a acvaculturii, a zonelor de pescuit si de acvacultura, precum si masurilor legate de comercializare si prelucrare, astfel cum se prevede la titlul V capitolele I, II, III si IV din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu exceptia masurilor prevazute la articolul 67.
  • 9.387.111 Euro se aloca masurilor de control si de executare mentionate la articolul 76 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
  • 3.555.675 Euro se aloca masurilor de control si de colectare a datelor mentionate la articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
  • 865.644 Euro se aloca ajutorului pentru depozitare mentionat la articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
  • 2.500.000 Euro se aloca masurilor referitoare la politica maritima integrata mentionata la titlul V capitolul VIII din Regulamentul (UE) nr. 508/2014
  • 10.066.908 Euro se aloca asistentei tehnice la initiativa statului membru in temeiul articolului 78 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

In acest context, Ministerul Agriculturii a deschis deja o prima sesiune de depunere, pana la data de 5 ianuarie 2016, a proiectelor pentru Masura III.1. – Sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti din cadrul PU4. Suma alocata acestei masuri este de 1.066.800 Euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentele Regionale POPAM, in intervalul orar 8.30-16.30. Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii. Pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute in Ghidului Solicitantului. DGP- AMPOPAM va notifica in scris pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile Compartimentelor Regionale.

Unul dintre obiectivele actualului program de pescuit vizeaza cresterea consumului de peste indigen, pentru ca in prezent peste 80% din pestele consumat de romani este importat.

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 este instrumentul de aplicare a Politicii Comune de Pescuit si a Politicii Maritime Integrate si finanteaza POP-AM, care se inscrie in viziunea Strategiei Europa 2020 sprijinind cresterea competitivitatii, durabilitatea activitatilor de pescuit si de acvacultura, dezvoltarea locala a zonelor pescaresti si activitati privind afacerile maritime.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE