Noi reguli privind scutirea de TVA

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial din 11 februarie 2016 s-a publicat un act normativ foarte important pentru operatorii economici ce desfasoara activitati economice sub forma exporturilor sau livrarilor intracomunitare de bunuri.

Prin ordin al ministrului finantelor publice este pusa in aplicare scutirea de TVA aferenta acestor tipuri de tranzactii, se enumera documentele si procedura de urmat in vederea obtinerii scutirii de TVA conform cu reglementarile din noul Cod fiscal.

„Noul temei normativ privind scutirea de TVA, scutire cu drept de deducere pentru operatiuni de export sau livrari intracomunitare este art. 294 din noul Cod fiscal. Acesta reglementeaza si scutirile de TVA aferente prestarilor de servicii accesorii exportului sau altor prestari de servicii scutite de TVA”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

OMFP nr. 103/2016 este actul normativ principal cu privire la procedura de urmat, respectiv este temeiul normativ ce reglementeaza documentele justificative cu privire la justificarea scutirii de TVA. Acest temei normativ prezinta mai multe exemple practice si usor de inteles cu privire la posibilele tranzactii ce pot aparea in practica.

 Iata cateva proceduri de scutire de TVA:

       A. Scutiri pentru exporturi.

Scutirea pentru exporturi este reglementata de art. 294 lit. a) si b) din Codul fiscal, astfel:

„(1) Sunt scutite de taxa:

a) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau;

b) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau (…)”

Scutirea de TVA este prevazuta la art. 2 alin. (2) din OMFP nr. 103/2016, astfel:

„(2) Scutirea de taxa prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;

b) unul dintre urmatoarele documente:

1. certificarea incheierii operatiunii de export de catre biroul vamal de export sau, dupa caz, notificarea de export certificata de biroul vamal de export, in cazul declaratiei vamale de export pe cale electronica; sau

2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaratie de export pe suport hartie, certificat pe verso de biroul vamal de iesire.”

„Ce nu este enumerat in mod expres in procedura aprobata? Nu este precizat exact cel mai important document pe care trebuie sa il detinem, documentul de transport al bunurilor din Romania in afara Comunitatii. Recomandare: urmariti cu maxima atentie si pastrati documentele justificative pentru transport”, subliniaza consultantul fiscal Adrian Benta.

B. Scutiri pentru livrari intracomunitare.

Prevederile de la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal stabilesc:

„(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxa urmatoarele:

a) livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru (…) ”

Procedura efectiva a scutirii de TVA este enumerata de art. 10 alin. (1) din OMFP nr. 103/2016, astfel:

„(1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:

a) factura in care trebuie sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru; si, dupa caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.”

Prezentarea acestor trei documente justifica o livrare intracomunitara scutita de TVA.

Alte aspecte importante:

In cazul unei inspectii, daca nu se detin toate documentele justificative pentru scutirea de TVA, acestea trebuie identificate in termen de 90 zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator al TVA (livrarea de bunuri/prestarea de servicii).

In lipsa documentelor justificative, operatiile sunt supuse TVA in Romania.

Prin contract se intelege si o comanda acceptata.

Avansurile urmeaza acelasi regim ca si operatiile de baza.

Prin documente de transport se inteleg documentele de transport international, respectiv:

  • CMR, carnet TIR sau, dupa caz, documentul de tranzit vamal T1 pentru transportul rutier;
  • scrisoare de trasura sau documentul de tranzit vamal intracomunitar T1 pentru transportul pe calea ferata;
  • conosament sau conosament combinat pentru transportul feroviar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE