Noi reguli privind impozitarea veniturilor din creșterea animalelor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În Monitorul Oficial nr. 0002 din 06 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3883 din 24 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prima modificare fiscală din anul 2014 se adresează în principal celor ce desfășoară o profesie liberă dar și tuturor angajatorilor ce au personal salariat, pentru că actul normativ– OpANAF nr. 3883 publicat în Monitorul nr. 2/2014 modifică formularele:

 • Formular 200  „Declaraţie privind veniturile realizate din România“, cod 14.13.01.13;
 • Formularul 201  „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate“, cod 14.13.01.13/7;
 • Formularul 204  „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“, cod 14.13.01.13/2i;
 • Formularul 205  „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/I.

Modificarea principală a formularelor provine de la faptul că începând cu 1 februarie 2013 a fost modificată procedura impozitării veniturilor din activități agricole, respectiv din creșterea animalelor, apreciază consultantul fiscal Adrian Benta. Începând cu 1 februarie 2013, persoanele fizice ce realizează astfel de venituri au devenit contribuabili la aceste categorii de impozite în baza unor tranșe de venit.

„Observăm că modificarea s-a făcut pe parcursul anului iar pentru luna ianuarie 2013 există un alt regim de impozitare, cum ar fi regimul activităților independente. Practic, există situația în care un contribuabil datorează impozit pe venitul din activități independente pentru luna ianuarie și începând cu februarie plătește impozit prin tranșe de venit”, arată acesta.

1. Formular 200  „Declaraţie privind veniturile realizate din România“

 • se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri din România, provenind din:
  • activităţi independente și cedarea folosinţei bunurilor;
  • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
  • piscicultură și silvicultură;
  • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
  • operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.
  • declarația se depune până pe data de 25 mai 2014 inclusiv.

2. Formularul 201  „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate“

 • se depune de către persoanele fizice rezidente în România ce realizează venituri din străinătate ca urmare a desfșurării de profesii libere, cedarea folosinței bunurilor sau drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri din străinătate supuse impozitării cum ar fi veniturile din jocuri de noroc sau din investiții.
 • declarația se depune până pe data de 25 mai 2014 inclusiv. După caz, se necesită documentele ce atestă eventualele impozite plătite în străinătate în scopul aplicării convenției de evitare a dublei impuneri.

3. Formularul 204  „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“

 • se adresează asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice.
 • declarația se depune până pe data de 15 martie 2014 și are scopul raportării către ANAF a modului de repartizare a veniturilor și cheltuielilor către participanții la asociere.
 • ulterior, aceste venituri vor fi declarate individual de fiecare persoană fizică ce a realizat venituri impozabile.

4. Formularul 205  „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit“

 • se depune până pe data de 28 februarie 2014 de către plătitorii de venit din România cu reținere la sursă.
 • desigur, cel mai des întâlnit venit realizat declarat în această declarație este venitul din salarii. Suntem deja în al doilea an în care declarația 205 preia rolul fișelor fiscale.
 • declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală. În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.
 • în  cazul  sediilor  secundare  înregistrate  ca  plătitori  de  impozit  pe  veniturile  din  salarii,  declaraţia  corespunzătoare  activităţii  sediilor  secundare  se  depune  de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
 • pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.
 • în situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.
 • pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei.
 • aceasta declarație se utilizează și pentru declararea altor venituri supuse impozitului, dintre care amintim veniturile din dividende, veniturile din arendare, veniturile din alte surse, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sau veniturile din contracte civile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE