Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 938 din 19 iulie 2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate” a fost publicat în Monitorul Oficial al României, pe 2 august 2013.

Consultă Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 938 din 19 iulie 2013 privind CAS.