Model plan de afaceri pentru Submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

Facebook
Twitter

Tinerii agricultori care intentioneaza sa acceseze fonduri europene nerambursabile, prin submasura 6.1 din cadrul PNDR, trebuie sa depuna si un plan de afaceri. Pentru a veni in sprijinul acestora va oferim detalii cu privire la modul in care ar trebui construit un asemenea plan de afaceri.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri consta in: (a) ajutor la infiintarea intreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tanarul fermier reprezinta, conform art. 2, alin. (1n) „o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tanarului fermier. Astfel, prin indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri, se considera ca tanarul fermier s-a instalat si sprijinul acordat prin FEADR si-a atins obiectivul strategic.

Iata ce ar trebui sa contina planul de afaceri.

DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/ Forma juridica a solicitantului, Date de identificare ale acestuia

Obiectul de activitate – se va mentiona si se va completa obiectul de activitate efectiv – in conformitate cu scopul proiectului: cultura vegetala, cresterea animalelor, etc., conform Cod CAEN inregistrat la ONRC.

Responsabil legal: nume, prenume, functie, procent actiuni detinute in cadrul entitatii economice (minim 50%+1); sediul social, domiciliu, date loc de munca – denumirea angajatorului, functia detinuta de solicitant, adresa sediului unde isi desfasoara activitatea solicitantul (dupa caz); pregatire profesionala (studii, competente profesionale in domeniul agricol).

DESCRIEREA SITUATIEI CURENTE

Istoricul activitatii – se prezinta pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului din perioada de maximum 24 de luni de pana la momentul depunerii cererii de finantare, constituirea exploatatiei si a modului de preluare, numarul de salariati, pasii efectuati in vederea accesarii sprijinului.

Mod de preluare a exploatatiei, numar de exploatatii preluate integral; Data inregistrarii entitatii economice la ONRC (indeplinind conditia de microintreprindere/intreprindere mica cu activitate agricola); Data inscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploatatiei preluate (sub forma legala inregistrata la ONRC).

CALCULUL VALORII SPRIJINULUI PORNIND DE LA DIMENSIUNEA ECONOMICA A EXPLOATATIILOR AGRICOLE

DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE SELECTIE INDEPLINITE

OBIECTIVELE SI DETALIEREA ACTIUNILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intentioneaza a fi atinse prin realizarea actiunilor propuse prin planul de afaceri. Se va face descrierea detaliata a masurilor care se vor lua pentru cresterea veniturilor exploatatiei, prin restructurare si/sau modernizare, alte modalitati de imbunatatire a exploatatiei, fata de situatia prezentata la momentul depunerii Cererii de Finantare in anul 0.

In vederea modernizarii/dezvoltarii exploatatiei nu sunt permise actiuni care sa prevada cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri

Se vor descrie: Scurta descriere a derularii pasilor implementarii planului de afaceri, inclusiv pentru indeplinirea obiectivelor; Durata de implementare a planului de afaceri (maximum 3, respectiv maximum 5 ani in cazul plantatiilor pomicole);

Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corecta a planului de afaceri.

Se vor descrie: Cresterea performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de cel putin 20% din valoarea primei transe de sprijin; In cazul exploatatiilor care vizeaza cresterea animalelor , modul de respectare a conditiei obligatorii privind gestionarea gunoiului de grajd (angajament sau descrierea platformei conforme cu cerintele din Ghidul Solicitantului); Durata/ tipul de pregatire profesionala in domeniul agricol propus in acord cu cerintele Ghidului solicitantului, daca este cazul; UAT-ul/urile in care se vor stabili: domiciliul, sediul social si locul de munca (daca detine un loc de munca, in cazul in care solicitantul nu indeplineste deja aceste conditii (daca este cazul); Indeplinirea conditiei de a deveni fermier activ in maximum 18 luni dupa momentul instalarii (vezi definitia instalarii din Ghidul Solicitantului); Momentul demararii implementarii planului de afaceri (in termen de maximum 9 luni de la data semnarii contractului de finantare) si descrierea modalitatii de demarare a implementarii Planului de Afaceri.

Vor fi propuse de catre solicitant minim 3 obiective suplimentare care vor urmari dezvoltarea exploatatiei finantate, de exemplu:

– Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole (se va face o descriere generala a modului in care se vizeaza imbunatatirea managementului exploatatiei prin participarea solicitantului la cursuri de formare profesionala/instruire in domeniul vizat pentru sprijin, altele decat cele obligatorii. Astfel, se va descrie planul propus pentru formare si consiliere in vederea imbunatatirii aptitudinilor beneficiarului si a eficacitatii exploatatiei. Se vor indica, daca este cazul, tipurile de cursuri pe care solicitantul intentioneaza sa le urmeze si aplicabilitatea acestora in managementul exploatatiei vizate pentru sprijin, etc. );

– Comercializarea productiei proprii in procent de peste 21% din valoarea primei transe de sprijin;

– Cresterea randamentului exploatatiei si a productiei estimate;

PIATA DE APROVIZIONARE/DESFACERE, CONCURENTA SI STRATEGIA DE PIATA CE VA FI APLICATA PENTRU VALORIFICAREA PRODUSELOR/SERVICIILOR OBTINUTE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.

TIPUL SI CANTITATEA PRODUSELOR OBTINUTE IN TIMPUL IMPLEMENTARII, INCLUSIV OPORTUNITATILE DE PIATA

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza elementele (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care verifica studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii: gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei. Se va preciza inclusiv modalitatea de utilizare/valorificare pentru restul productiei obtinute (<=80%)

CALCULUL VALORII PRODUCTIEI STANDARD (SO) LA FINALIZAREA PLANULUI DE AFACERI

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea productiei vegetale si/sau zootehnice pentru anul tinta (max anul 3/ respectiv max anul 5 pentru exploatatiile pomicole).

GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR SI ETAPELOR

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati tinand cont de urmatoarele: pentru sectorul vegetal si zootehnic perioada de implementare si termenul de depunere a solicitarii pentru ce-a de-a doua transa de plata nu va depasi 33 luni de la data semnarii contractului de finantare, iar pentru investitiile realizate in sectorul pomicol termenul de depunere a celei de-a doua transa de plata nu va depasi 57 luni de la data semnarii contractului de finantare.

Graficul de timp trebuie sa reflecte mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie pe tot parcursul implementarii planului de afaceri, prin urmare, dimensiunea SO a exploatatiei nu poate sa scada sub dimensiunea cu care exploatatia a beneficiat de sprijin, iar in structura culturilor, cultura/grupa de animale cu pondere SO majoritara trebuie sa ramana majoritara pe tot parcursul implementarii planului de afaceri. De asemenea, criteriile de selectie pentru care s-a primit sprijin, trebuie sa fie mentinute, respectiv: cultura majoritara care a primit punctaj pentru: principiul sectorului prioritar si/sau potential agricol, mentinerea exploatatiilor preluate integral, structura soiurilor/raselor autohtone.

EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurta prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementarii proiectului, cauzele si efectele acestora asupra productiei totale obtinute si dupa caz, modalitati de combatere a acestora. Se vor mentiona urmatoarele tipuri de riscuri (lista neexhaustiva):

Riscul neindeplinirii criteriilor legate de inceperea implementarii planului de afaceri in termen de noua luni de la momentul contactarii;

Riscul gestionarii afacerii agricole dintr-o localitate aflata la distanta fata de exploatatie, ceea ce afecteaza capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat;

Riscul de a nu indeplini obiectivele suplimentare propuse de solicitant prin actiunile stabilite in prezentul plan de afaceri;

PROGNOZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATATIE – EXCLUZAND SUMELE DE SPRIJIN ACORDATE PRIN SM 6.1

Sprijin nerambursabil de maximum 50.000 Euro va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE