Microgranturi pentru domeniul agroalimentar. 5.000 de euro/beneficiar

Facebook
Twitter

APIA informeaza ca in data de 27.05.2022 incep inscrierile pentru masura „Microgranturi in domeniul agroalimentar”

Astfel, in perioada 27 mai 2022- 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia electronica IMM Recover.

Mentionam ca imputernicirea notariala poate fi depusa si ulterior completarii formularelor de inscriere in sistemul informatic IIM RECOVER, dar nu mai tarziu de incheierea contractului de acordare a ajutorului de stat.

Citeste si: Ministrul Mediului: 19,8 miliioane de metri cubi de lemn, exploatate in 2021

Cererile se finanteaza in ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub forma forfetara este in valoare de 5.000 euro/beneficiar, la cursul valutar aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.

Pentru depunerea cererilor de finantare solicitantii/imputernicitii/reprezentantii, acestora trebuie sa detina semnatura electronica.

Finantarea proiectelor de tip microgrant, in cadrul acestui apel vizeaza urmatoarele obiective specifice:

  • Sprijinirea activitatii operatorilor economici din domeniile agricultura, acvacultura, piscicultura si industrie alimentara;
  • Mentinerea/cresterea numarului de angajati;
  • Diversificarea activitatilor din domeniul agroalimentar;
  • Sprijinirea activitatii operatorilor economici afectati de pandemia COVID – 19.

Beneficiari ajutorului de stat sunt:

– microintreprinderi, intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare IMM;

– persoane fizice autorizate, denumite in continuare PFA;

– intreprinderi individuale, denumite in continuare II;

– intreprinderi familiale, denumite in continuare IF, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin incheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Beneficiarii pot utiliza microgranturile, sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului pentru sustinerea urmatoarelor cheltuieli angajate dupa data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;

b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente/operationale, cu exceptia serviciilor de consultanta;

e) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente/operationale;

f) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii si tehnologii necesare reluarii activitatii curente/operationale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale.

Microgranturile se acorda, pe baza de contract, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin 3 luni calendaristice inainte de data de 31 decembrie 2019;

b) au obtinut o cifra de afaceri/venituri de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019;

c) isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea masurii de sprijin sub forma de microgrant.

Proiectul „Microgranturi in domeniul agroalimentar” este parte a schemei de ajutor de stat introdusa prin OUG nr. 61/2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile si este implementat de MADR, prin intermediul APIA.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), inclusiv structurile judetene ale acesteia (APIA – Centre Judetene), administreaza, gestioneaza si deruleaza proiectele, masurile si programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate.

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat pentru activitati specifice din domeniul industriei agroalimentare in cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022  sunt in valoare totala de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro (respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU si 4.845.080 euro cofinantare de la bugetul de stat) si 20.154.920 euro de la bugetul de stat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE