Mesaj pentru fermieri! Tot ce trebuie sa stiti despre accesarea despagubirilor pentru COVID

Facebook
Twitter

Pentru a veni in sprijinul fermierilor care doresc sa acceseze Masura 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19 si pentru o oferi mai multa claritate in ceea ce priveste categoriile de beneficiari eligibili, APIA face urmatoarele precizari:

Potentialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu caracter exceptional sunt fermierii activi, conform definitiei in sensul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, respectiv legislatiei nationale, crescatori de animale din speciile bovine, ovine/caprine, si/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe si cartofi, inscrisi in evidenta APIA cu cod unic de identificare, care au depus Cerere unica de plata in anul 2020 si care respecta criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19.

Fermierii activi sunt:

a) beneficiarii care au indeplinit calitatea de fermier activ si au incasat plati directe conform dovezilor verificabile aferente Cererii unice de plata din Campania 2019;

b) beneficiarii care au solicitat plati directe pentru prima data in anul 2020 si indeplinesc prevederile OMADR nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9 privind ”Fermierul activ” din Regulamentul (UE) nr. 1307 si legislatia nationala mentioneaza si impun verificari pentru respectarea conditiei de fermier activ doar pentru  plati directe: “Fermierul care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe, calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, denumit in continuare Regulamentul nr. 639/2014, plati care nu ar fi depasit cuantumul de 5.000 euro, si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e), este fermier activ si poate beneficia de plati directe.”.

Prin urmare un fermier doar cu ANT, nu se supune verificarilor specifice pentru “fermierului activ”, dar in mod obligatoriu trebuie sa desfasoare activitate agricola pentru a putea beneficia de ajutoarele exceptionale acordate fermierilor afectati de criza COVID-19.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE