A intrat în vigoare noua taxă pe stâlp. Cum se calculează și cât plătesc fermierii români

Facebook
Twitter

Legea prin care se modifică valoarea taxei pe construcțiile speciale (taxa pe stâlp) și care clarifică modul de aplicare al acestui impozit va intra în vigoare astăzi.

Din 2015, taxa pe stâlp se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 296^34 din Codul fiscal, din care se scade:

  1. valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidenţa acestor prevederi şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;
  2. valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;
  3. valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  4. valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole» din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
  5. valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;
  6. valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»;
  7. valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii.

În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 29634, impozitul pe construcţii nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

Cheltuiala cu taxa pe stâlp este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlu II. Nu se plătește taxa pe construcțiile speciale pentru clădirile pentru care se achită impozit la nivel local.

Potrivit Codului fiscal, clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, deci pentru aceste clădiri se datorează impozit pe construcții.

„Din prevederile Codului fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 11/2015, rezultă că pentru construcțiile agrozootenice, mori, abatoare, grajduri, depozite, mai exact pentru clădirile din subgrupele 121, 122, 123, 127 din Catalogul aprobat prin HG 2139/2004, nu se datorează impozit pe construcții. Pentru aceste imobile se datorează impozit local pe clădire”, a precizat Andrei Țurcanu, consultant fiscal FINAND.

Taxa pe stâlp se declară o dată pe an, prin înregistrarea ca plătitor al acestui impozit prin formularul 010, și se achită în două tranșe anuale, prin formularul 100. Cele două tranșe ale impozitului pe construcții speciale se achită pe 25 mai și, respectiv, 25 septembrie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE