MADR va susține investițiile în silvicultură

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii își propune să susțină sectorul forestier prin implementarea mai multor măsuri care vizează investiții în infrastructura forestieră și împăduriri.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, a participat astăzi la Forumul Silviculturii și al sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului. Discuțiile au vizat prioritățile sectorului forestier în Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, 2014-2020 și proiectul de modificare a Codului Silvic.

În cuvântul său de deschidere, secretarul de stat a subliniat că, în ceea ce privește elaborarea Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, până la aceasta dată au fost validate, în cadrul Comitetului Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit, analiza socio-economică, analiza SWOT și analiza nevoilor de dezvoltare rurală, urmând să se parcurgă toate etapele ulterioare – elaborare strategie de dezvoltare rurală, măsuri, sistem de management, etc. – în vederea aprobării de către Comisia Europeană. În acest context, PNDR 2014-2020 se va concentra pe un număr restrâns de măsuri care se vor adresa nevoilor identificate pe baza analizei socio-economice și de mediu și a analizei SWOT a spațiului rural românesc și vor reflecta direcțiile de acțiune în dezvoltarea agriculturii și a satului românesc. Concentrarea măsurilor va urmări maximizarea impactului și simplificarea procesului de accesare și adresarea problematicilor structurale ale exploatațiilor agricole.

În privința măsurilor destinate sectorului forestier, Achim Irimescu a menționat că, în baza propunerii de Regulament privind sprijinul acordat din FEADR aferent perioadei 2014-2020, Ministerul Agriculturii vizează sprijinirea investițiilor în active fizice, care să contribuie la dezvoltarea infrastructurii necesare. Aceste investiții sunt necesare pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea silviculturii la condițiile economice actuale, precum și pentru a crește accesul la suprafețele forestiere, consolidarea și ameliorarea terenurilor. De asemenea, MADR are în vedere susținerea investițiilor de mediu și climă, prin care se vizează împădurirea și crearea de suprafețe împădurite.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE