MADR: pana la 50 ha de teren agricol pentru tinerii fermieri si o serie de masuri pentru sustinerea tinerilor din agricultura

Facebook
Twitter

Conform unei Ordonante de Urgenta recent aprobata, Agentia Domeniilor Statului poate incheia contracte de concesiune si poate intocmi inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului pe care le are in administrare, fara inscrierea acestora in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, pana la finalizarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023, respectiv pana la data de 31 decembrie 2023.

Aceste prevederi se aplica tinerilor de pana la 40 de ani, absolventi ai invatamantului de profil, potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin aceasta masura este vizata intinerirea generatiei de agricultori in vederea consolidarii competitivitatii agriculturii, prin practicarea de metode, tehnici noi de productie, digitalizare si practici prietenoase cu mediul.

Reamintim ca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a propus o serie facilitati menite sa sprijine tinerii fermieri care sa completeze sprijinul acordat prin PNDR 2014 -2020, prin submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, ce este deschisa pana la data de 31 octombrie 2020.

Intrucat actualul context socioeconomic influenteaza semnificativ piata fortei de munca in domeniul agricol si implicit a ratei somajului, se impune, pe de o parte, necesitatea asigurarii unui sprijin tinerilor fermieri prin preluarea exploatatiilor detinute de agricultorii in varsta, iar, pe de alta parte, posibilitatea concesionarii sau arendarii terenurilor cu destinatie agricola, libere de contract, in suprafata maxima de 50 de hectare, apartinand domeniului public si privat al statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, prin atribuire directa, tinerilor de pana la 40 de ani, absolventi ai invatamantului de profil, in vederea infiintarii de ferme.

Facem precizarea ca Agentia Domeniilor Statului detine in administrare o suprafata totala de teren cu destinatie agricola de 177.083,572 ha aflata in domeniul public al statului, din care 8.887,3435 ha aflata in domeniul public al statului, liber de contract, neinscris in cartea funciara.

Pentru a veni in sprijinul tinerilor fermieri, prin prezentul act normativ MADR a solicitat instituirea unei derogari de la aplicarea dispozitiilor art. 288 alin. (3) precum si de la cele ale art. 305 alin. (2)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru terenurile agricole, proprietate publica/privata a Statului pana la finalizarea Programului national de cadastru si carte funciara, respectiv pana in anul 2023.

Masura a avut in vedere evitarea blocarii nejustificate a concesionarii terenurilor cu destinatie agricola aflate in domeniul public al statului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE