MADR: noi reguli pentru identificare stupinelor si stupilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de lege privind aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor si stupilor.

Conform documentului, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) sistemul unitar de identificare al stupinelor si stupilor reprezinta totalitatea mijloacelor si documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor si stupilor;

b) panou de identificare al stupinelor – mijloc oficial de identificare al stupinelor pe perioada deplasarii in pastoral si/sau in perioada de iernare, dupa caz, pe care se inscriu urmatoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, codul stupinei si dupa caz, in partea inferioara tipul stupinei: elita, multiplicare, productie;

c) mijloace pentru identificarea stupilor – pirogravare,vopsire;

d) cod de identificare stupina – cod alcatuit din 2 litere care reprezinta codul judetului si 4 cifre care reprezinta numarul de ordine al apicultorului de la 0001 la 9999, eliberat de ANZ “Prof. dr. GK Constantinescu “ prin OJZ;

e) codul de identificare al stupului este identic cu codul de identificare al stupinei si se insriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati;

f) familia de albine – unitate biologica alcatuita din albine lucratoare, matca, trantori, faguri pentru dezvoltarea si depozitarea hranei, care se afla intr-un stup;

g) stupina/exploatatie apicola – totalitatea familiilor de albine detinute de o persoana, care poate fi amplasata pe o singura vatra sau pe mai multe vetre, in numar variabil. O stupina/exploatatie apicola poate cuprinde echipamente specifice, utilaje si constructii necesare pentru desfasurarea activitatii apicole;

h) stup – echipament apicol, asamblat, care adaposteste familia de albine in perioada de crestere si exploatare si este utilizat atat in stuparitul stationar, cat si in stuparitul pastoral;

i) cutie – echipament apicol cu rol de adapost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrana, realizarea recoltei, dar si pentru transportul in vederea valorificarii culesurilor de productie;

j) produse apicole – produsele obtinute de la familia de albine ca rezultat al activitatii acesteia, sub denumirea de miere, polen, pastura, laptisor de matca, ceara, propolis, venin de albine;

La data publicarii se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 388 din data de 2 iunie 2011.

Sistemul unitar de identificare al stupinelor si stupilor

Cerintele tehnice care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare ale stupinelor si stupilor

Panoul de identificare al stupinelor:

 • a) sa fie confectionat din material rezistent de culoare deschisa;
 • b) sa fie amplasat intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta, orientat spre calea de acces exterioara a stupinei, respectiv catre drumul de acces;
 • c) sa aiba dimensiuni de minimum 100 cm lungime si minimum 50 cm latime;
 • d) datele se inscriu astfel: in partea superioara numele apicultorului, adresa vetrei permanente, in centru codul stupinei si dupa caz, in partea inferioara tipul stupinei: elita, multiplicare, productie;
 • e) in afara datelor prevazute la lit.d) se poate adauga sigla sau insemnele caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla/insemnele caracteristice ale apicultorului;
 • f) caracterele trebuie sa aiba dimensiunea minima de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie sa fie inchisa, astfel incat sa fie lizibila pe fundalul panoului;

Confectionarea panoului de identificare al stupinelor si a mijloacelor de identificare a stupilor se realizeaza de catre apicultor, conform cerintelor tehnice stabilite in prezentul ordin.

Mijloacele pentru identificarea stupilor:

Pirogravarea stupilor:

 • -codul de identificare al stupului sa se aplice intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta;
 • -codul de identificare al stupului sa fie identic cu codul de identificare al stupinei, se insriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina, este dispus pe un rand, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si inaltimea de 3 cm;
 • – inscriptionarea codului de identificare al stupilor folosind orice metal inrosit electric sau in foc;

Vopsirea stupilor:

 • -codul de identificare al stupului sa se aplice intr-un loc in care este usor vizibil de la distanta;
 • -codul de identificare al stupului sa fie identic cu codul de identificare al stupinei, se insriptioneaza obligatoriu pe toti stupii declarati de catre apicultorul care solicita cod de stupina, este dispus pe un rand, fiecare cifra sau litera are latimea de 1 cm si inaltimea de 3 cm;
 • -inscriptionarea codului de identificare al stupilor prin vopsirea acestora cu vopsea rezistenta la umiditate si la temperaturile extreme ale mediului ambiant.

Procedura de identificare a stupilor

Pe teritoriul Romaniei toti apicultorii sunt obligati sa-si identifice stupii.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligatia sa isi identifice stupii.

Apicultorii depun la Oficiul Judetean de Zootehnie, denumit in continuare OJZ, cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, insotita de urmatoarele documente:

 • -copie a actului de identitate BI / CI/ Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertiului/Certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
 • -copie a adeverintei care atesta proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in registrul agricol la data solicitarii acesteia, eliberata de consiliul local;
 • -declaratia pe proprie raspundere anuala cu numarul de stupi pregatiti pentru iernat.

Codul de identificare al stupinei se face la adresa din buletin, indiferent de locatia stupinei sau locatiile stupinelor;in cazul in care un apicultor are stupine in mai multe judete, acesta nu va solicita cod si de la judetele unde se afla efectiv stupinele, ci numai pe adresa de buletin; apicultorii cu domiciliul in Bucuresti vor primi codul de stupina de IF-000X, in cerere avand obligativitatea sa specifice vetrele tuturor stupinelor pe care le detin.

Cererea prevazuta la alin (1), al carei model este prezentat in anexa nr.1 poate fi depusa direct la sediile OJZ, prin fax, prin email, prin oficiul postal cu confirmare de primire.

OJZ inregistreaza cererile de acordare a codurilor de identificare ale stupinelor depuse de solicitanti, verifica documentele insotitoare si acorda codurile de identificare.

Agentia Nationala pentru Zootehnie ”Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, denumita in continuare ANZ, elaboreaza procedura de lucru si de control privind implementarea prevederilor prezentului act normativ si o aproba prin decizie a Directorului general.

Apicultorii transmit anual, in perioada 1 septembrie – 31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declaratia pe propria raspundere cu numarul de stupi identificati pregatiti pentru iernare; declaratia poate fi depusa direct la sediile OJZ sau prin fax, email, oficiul postal cu confirmare de primire.

Apicultorii au obligatia de a duce la indeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerintelor tehnice, in maximum 30 zile de la data primirii codului de identificare al stupinei de la OJZ.

ANZ prin OJZ verifica, ori de cate ori este cazul, atat evidentele oficiale, cat si stupii existenti la fata locului in stupina, conform procedurii de lucru si de control aprobata prin decizia directorului general al ANZ.

Neprezentarea evidentelor oficiale si neidentificarea stupilor si stupinelor se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE