MADR: Infrastructura sistemului de irigaţii şi de desecare este într-o stare accentuată de degradare

Facebook
Twitter

Rezultatele controlului dispus de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, la reţeaua secundară a sistemului de irigaţii şi la canalele din judeţele Timiş şi Ilfov arată că infrastructura sistemului de irigaţii şi de desecare nu a fost întreţinută potrivit destinaţiei sale, aflându-se în prezent într-o stare accentuată de degradare.

Astfel, în Ilfov, amenajările de irigaţii de pe raza acestui judeţ sunt nefuncţionale, din cauza distrugerilor şi furturilor agregatelor, instalaţiilor şi componentelor din dotarea staţiilor de pompare. Pentru evitarea furturilor şi distrugerii staţiilor de pompare, A.N.I.F. a decis să dezafecteze agregatele, instalaţiile şi componentele din dotarea acestora şi le-a depozitat în spaţiile administrate de A.N.I.F. şi le asigură pază. Clădirile staţiilor de pompare, pentru care A.N.I.F. nu a asigurat pază, au fost distruse în proporţie de 80-90%. Canalele din amenajările de desecare şi irigaţii au fost afectate de construcţia de imobile prin astupare parţială sau totală, făcând imposibilă intervenţia în vederea întreţinerii şi reparaţiei acestora.

S-a constatat că pe o parte din suprafeţele amenajate pentru desecare şi irigaţii de pe raza localităţilor Otopeni, Tunari, Ştefăneştii de Sus, Ştefăneştii de Jos, Moara Vlăsiei, Voluntari (cartier Pipera), Buftea, Periş, Corbeanca, Snagov, Chiajna, Jilava, Berceni, Pantelimon, Popeşti Leordeni, Brăneşti, Afumaţi, Baloteşti, Bragadiru, Dragomireşti, Chitila, Vidra au fost ridicate construcţii de locuinţe, spaţii comerciale, sedii de societăţi comerciale, hoteluri şi alte construcţii.

În urma controlului efectuat, Direcţia Generală Control şi Antifraudă va transmite un exemplar din Nota de control Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare dar şi Ministerului Dezvoltării şi Administraţiei Publice în vederea analizării documentaţiei care a stat la baza executării construcţiilor pe amenajările de îmbunătăţiri funciare pe raza  unităţilor administrativ teritoriale ale localităţilor menţionate mai sus.

În ceea ce priveşte verificările efectuate la A.N.I.F. filiala judeţeană Timiş, a reieşit că Organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii nu au asigurat gestionarea, exploatarea, întreţinea şi repararea infrastructurii de irigaţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004 a Îmbunătăţirilor Funciare republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, modificate, aprobate prin H.G.  nr. 1872/2005. De asemenea, Organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii nu şi-au respectat obligaţiile asumate prin avizele emise de Direcţia Îmbunătăţiri Funciare din cadrul M.A.D.R. privind constituirea acestora.

S-a constatat că pe o parte din suprafeţele amenajate pentru irigaţii şi desecare au fost ridicate construcţii de locuinţe, restaurante, sedii de societăţi comerciale, hoteluri şi alte construcţii. Sistemele de irigaţii date în proprietatea gratuită a celor cinci organizaţii sunt nefuncţionale, infrastructura fiind distrusă.Organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii au  făcut modificări neautorizate la infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în domeniul public al statului.

Şi în cazul verificărilor efectuate pe raza judeţului Timiş, un exemplar din  Nota de Control a Corpului de Control al ministrului va fi transmis Ministerului Dezvoltării şi Administraţiei Publice în vederea analizării documentaţiei care a stat la baza executării construcţiilor pe amenajările de îmbunătăţiri funciare situate în unităţile administrativ teritoriale ale comunelor Moşniţa Nouă şi Giroc din judeţul Timiş precum şi construcţia existentă pe amplasamentul staţiei de pompare şi punere sub presiune – S.P.P.  2, aflat în proprietatea O.U.A.I. S.P.P. 2 Urseni şi a canalului CA 1, aflat în domeniul public al Statului şi în administrarea A.N.I.F. Filiala judeţului Timiş.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE