Lista documentelor editate prin centrul de imprimare masiva a fost reactualizata

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Monitorul Oficial din 12 aprilie 2016 a fost reactualizata lista documentelor editate prin centrul de imprimare masiva. Acestea sunt valabile fara semnatura si stampila. Printre acestea regasim si actele administrativ fiscale aplicabile unor reglementari recente.

OpANAF nr. 1155/2016 actualizeaza lista documentelor fiscal emise prin intermediul centrului de imprimare masiva. Acestea sunt valabila fara semnatura persoanelor autorizate din aparatul fiscal și fara ștampila. Un numar de 29 acte administrative fiscale vor fi emise prin centrul de imprimare masiva.

„Se remarca aparitia pe aceasta lista a unor documente ce pun in aplicare acte normative recent adoptate cum ar fi Notificarea privind obligațiile fiscale restante utilizata in procedura publicarii listei datornicilor la buget sau deciziile de impunere privind plațile anticipate pentru impozitul pe venit, asigurari de sanatate sau asigurari sociale având in vedere procedurile de impozitare a PFA din 2016”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

Actele administrative fiscale sunt:

 • titlu executoriu;
 • somatie;
 • decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi si penalitati de intarziere;
 • decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentând penalitati de nedeclarare;
 • instiintare privind stingerea obligatiilor fiscale;
 • adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;
 • adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti pentru sedii secundare;
 • adresa de instiintare privind infiintarea popririi;
 • decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti;
 • decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice;
 • decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice;
 • decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
 • instiintare de compensare;
 • instiintare de restituire;
 • document de restituire;
 • decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;
 • decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private;
 • decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa;
 • notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv;
 • notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala;
 • notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;
 • decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA;
 • decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari;
 • notificare privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale;
 • notificare privind modul de completare a declaratiilor fiscale;
 • decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale;
 • decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
 • decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate;
 • notificare privind obligatiile fiscale restante.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE