In ce situatii APIA le poate cere fermierilor subventiile inapoi

Facebook
Twitter

Nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau a angajamentelor asumate ii pot face pe fermieri sa fie pusi in situatia de a restitui sumele incasate. Mai mult decat atat, in cazul in care se constata ca nerespectarea normelor legale a fost facuta cu buna stiinta (prezentarea unor acte false de exemplu), atunci fermierul poate fi exclus de la accesarea schemei de sprijin financiar pe mai multi ani.

Va prezentam principalele reglemantari asupra acestui subiect din Ghidul pentru solicitanti, redactat de Agentia de Plati.

Astfel, articolul 63 (Plati necuvenite si sanctiuni administrative) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede: (1) Daca se constata ca un beneficiar nu indeplineste criteriile de eligibilitate sau nu respecta angajamentele sau alte obligatii legate de conditiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevazute de legislatia agricola sectoriala, plata aferenta ajutorului nu se efectueaza sau acesta se retrage in intregime sau partial si, dupa caz, drepturile la plata aferente mentionate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 nu se aloca, sau se retrag.

De asemenea, art. 7 (Recuperarea platilor necuvenite) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede: (1) In cazul efectuarii unei plati necuvenite, beneficiarul ramburseaza suma respectiva impreuna cu dobânda aferenta acesteia, daca este cazul, calculata in conformitate cu alineatul (2).

Dobanzile se calculeaza pentru perioada cuprinsa intre termenul limita de plata pentru beneficiar, termen care este indicat in ordinul de recuperare si care nu poate depasi 60 de zile, si data rambursarii sau a deducerii. Rata dobânzii aplicabile se calculeaza in conformitate cu dreptul national, dar nu poate fi mai mica decât rata dobânzii aplicabile prevazuta de dispozitiile nationale pentru recuperarea sumelor necuvenite.

Obligatia de rambursare mentionata la alineatul (1) nu se aplica daca plata a fost efectuata ca urmare a unei erori a autoritatii competente sau a unei alte autoritati si daca eroarea nu ar fi putut fi depistata in mod rezonabil de beneficiar.

Totusi, in cazul in care eroarea este legata de date faptice pertinente pentru calculul platii in cauza, primul paragraf se aplica numai daca decizia de recuperare nu a fost comunicata in termen de 12 luni de la efectuarea platii.

In scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatlor Europene, se adopta prin prezenta o reglementare generala privind controalele uniforme, masurile si sanctiunile administrative privind abaterile de la dreptul comunitar.

Constituie abatere orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunitatilor sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct in numele Comunitatilor, fie prin cheltuieli nejustificate.

Termenul de prescriptie a actiunii este de patru ani de la savârsirea abaterii mentionate la art. 1 alin 1. Cu toate acestea, normele sectoriale pot sa prevada un termen mai scurt, care nu poate fi insa mai mic de trei ani. In cazul unor abateri continue sau repetate, termenul de prescriptie curge din ziua in care inceteaza savârsirea abaterii respective. In ceea ce priveste programele multianuale, termenul de prescriptie trebuie, oricum, sa curga pâna la finalizarea programului.

Termenul de prescriptie este intrerupt de orice act al unei autoritati competente, adus la cunostinta persoanei in cauza, cu privire la cercetarea sau urmarirea in justitie a abaterii respective. Termenul de prescriptie incepe sa curga din nou dupa fiecare act de intrerupere. Cu toate acestea, prescriptia devine efectiva cel mai târziu la data la care expira o perioada egala cu dublul termenului de prescriptie, fara ca autoritatea competenta sa fi impus o sanctiune, cu exceptia cazului in care actiunea administrativa este suspendata in conformitate cu art.6 alin.(1).

Termenul de aplicare a deciziei prin care se instituie o sanctiune administrativa este de trei ani. Termenul curge de la data la care decizia devine definitiva. Cazurile de intrerupere si de suspendare sunt reglementate de dispozitiile relevante de drept intern.

Statele membre isi pastreaza posibilitatea de a aplica un termen mai lung decât cel prevazut in alin. (1)si (2)”.

Daca se constata ca un beneficiar nu indeplineste criteriile de eligibilitate sau nu respecta angajamentele sau alte obligatii legate de conditiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevazute de legislatia agricola sectoriala, plata aferenta ajutorului nu se efectueaza sau acesta se retrage in intregime sau partial si, dupa caz, drepturile la plata aferente mentionate la art 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 nu se aloca, sau se retrag. Fara a aduce atingere art. 54 alin. (3), cuantumurile, inclusiv dobânzile aferente si drepturile la plata vizate de retragerea mentionata la alin (1) si de sanctiunile mentionate la alin. (2) se recupereaza”.

Sprijinul solicitat se refuza sau se retrage in intregime daca nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate.

Sprijinul solicitat se refuza sau se retrage in intregime sau partial daca nu sunt indeplinite urmatoarele angajamente sau alte obligatii:

  • a) angajamentele stabilite in programul de dezvoltare rurala

Când decide proportia in care refuza sau retrage sprijinul in urma neindeplinirii angajamentelor sau a altor obligatii mentionate la alin. (2), statul membru tine seama de gravitatea, amploarea, durata si repetarea neconformitatii legate de conditiile pentru sprijin
mentionate la alin (2).

In cazul angajamentelor sau platilor multianuale, retragerile bazate pe criteriile mentionate la alin. (3) se aplica si cuantumurilor deja platite in anii anteriori pentru aceeasi operatiune.

In cazul in care evaluarea de ansamblu bazata pe criteriile mentionate la alin. (3) duce la constatarea unei neconformitati grave, sprijinul nu se plateste sau se retrage in intregime. Totodata, beneficiarul este exclus de la aceeasi masura sau de la acelasi tip de operatiune pentru anul calendaristic in care se face constatarea si pentru anul calendaristic urmator.

In cazul in care se stabileste ca beneficiarul a furnizat dovezi false pentru a primi sprijinul sau nu a furnizat informatiile necesare din motive de neglijenta, sprijinul se refuza sau se retrage in intregime. Totodata, beneficiarul este exclus de la aceeasi masura sau de la acelasi tip de operatiune pentru anul calendaristic in care se face constatarea si pentru anul calendaristic urmator.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE