Idei de afaceri la țară: fermă de pui construită de la zero, cu fonduri europene nerambursabile, prin PNDR

Facebook
Twitter

Prin implementarea proiectului „Fermă creștere pui de carne localitatea Făurei, județul Brăila”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 121-„Modernizarea exploatațiilor agricole”, SC ECOAVIS BEST PROIECT SRL a construit de la zero o fermă de creștere a puilor de carne.

Bugetul total a fost de peste 2 milioane de euro, din care valoarea fondurilor europene nerambursabile, accesate prin PNDR, s-a ridicat la 819.938 de euro. Proiectul a fost implementat în perioada 2011-2012 și a constat în construirea unei ferme de creștere a puilor de carne în extravilanul orașului Făurei și dotarea acesteia cu echipamente tehnologice moderne, în conformitate cu standardele Uniunii Europene și cerințele legislative în vigoare sanitar veterinare, sanitare și de protecție a mediului.

Activitatea fermei constă în creșterea în sistem intensiv a păsărilor de carne folosind tehnologia de creștere la sol, pe așternut permanent de resturi vegetale, potrivit datelor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Necesitatea realizării proiectului derulat cu fonduri europene nerambursabile disponibile prin PNDR a apărut ca urmare a cererii de pui în viu pentru capacitățile de abatorizare din zonă. În acest sens, beneficiarul a depus dosarul de finanțare cu toate documentele necesare obținerii finanțării pentru acest tip de investiție în cadrul celei de-a doua sesiune din octombrie 2010, aferentă Măsurii 121 – „Modernizarea exploataților agricole”.

Proiectul derulat cu fonduri europene nerambursabile disponibile prin PNDR a prevăzut construirea a cinci hale de producție și a unor clădiri anexe, necesare desfășurării activității de creștere a puilor de carne, care au constat într-un depozit pentru așternutul din paie, platformă de depozitare dejecții și așternut, filtru sanitar, dezinfector rutier, cântar basculă și cameră frigorifică. Halele de creștere a puilor au fost dotate cu instalații tehnologice moderne prevăzute cu silozuri de depozitare de furaje, transportoare, sisteme specializate de hrănire și adăpare, sisteme de ventilație și iluminat, precum și calculatoare de proces.

Proiectul derulat cu fonduri europene nerambursabile disponibile prin PNDR a inclus și activități de racordare a fermei la utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale), realizarea infrastructurii și a împrejmuirii pentru a asigura accesul la toate obiectivele complexului. Procesul tehnologic se realizează în flux continuu: acesta începe cu dezinfectarea halelor în care sunt crescuți puii de carne, depozitarea furajelor, hrănirea automată, microclimatul necesar în orice anotimp și se încheie cu eliminarea patului epuizat și a dejecțiilor. Procesul tehnologic, sistemul de creștere, tipurile de echipamente și modul de colectare, evacuare și tratare a dejecțiilor sunt în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în documentele de referință.

Prin intermediul proiectului derulat cu fonduri europene nerambursabile s-au propus și s-au atins o serie de obiective în corelare cu obiectivele Măsurii 121 și, implicit, ale Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Prin dotarea halelor cu echipamente și instalații moderne, de ultimă generație, s-a obținut o creștere a eficienței și eliminarea pierderilor, îmbunătățirea calității puilor de carne și a controlului calității. Totodată, au fost respectate cerințele minime referitoare la securitatea alimentară, au fost îmbunătățite controlul condițiilor sanitare în halele de producție și condițiile de viață ale puilor, obținându-se o creștere semnificativă a calității cărnii. De asemenea, au fost promovate metode de producție prietenoase cu mediul și au crescut oportunitățile de creare de noi locuri de muncă în zona rurală și de menținere a celor existente.

Rezultatul propus și obținut în urma implementării proiectului derulat cu fonduri europene nerambursabile disponibile prin PNDR a constat în impunerea produselor proprii pe piața locală și regională, aspect bazat pe calitatea netă și pe nivelul prețului de vânzare al acestora. Beneficiarul și-a orientat activitatea către creșterea clientelei și perfecționarea strategiei de vânzare a produselor proprii. În urma implementării proiectului derulat cu fonduri europene nerambursabile disponibile prin PNDR, beneficiarul a obținut creșteri substanțiale ale sporului mediu zilnic, prin administrarea unei alimentații raționale și utilizarea unor sisteme de întreținere performante.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE