oi de vanzare

Guvernul a aprobat ajutoare de minimis pentru crescatorii de animale

Facebook
Twitter

In sedinta Guvernului din 31 august 2016 a fost aprobata o Hotarare prin care se instituie o schema de ajutor de minimis in valoare totala de 24 de milioane de lei pentru eficientizarea activitatii sectorului zootehnic, respectiv pentru achizitionarea de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate. Beneficiarii pot fi crescatorii de ovine sau caprine care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008;
 • Sunt persoane fizice care detin atestat de producator emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014;
 • Sunt persoane juridice, precum si orice forme asociative cu personalitate juridica constituite conform legii.

De asemenea, beneficiarii trebuie sa detina:

 • a. minimum 60 capete femele ovine identificate si inregistrate in RNE, pe beneficiar, in vederea achizitionarii de berbeci de reproductie din rase specializate;
 • b. minimum 60 capete femele caprine identificate si inregistrate in RNE, pe beneficiar, in vederea achizitionarii de tapi de reproductie din rase specializate;

Cuantumul sprijinului financiar este de:

 • a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasa specializata;
 • b) maximum 2.500 lei/cap tap din rasa specializata.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unui beneficiar nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente. Derularea sprijinului se realizeaza prin directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti. Precizam ca schema se aplica dupa publicarea Hotararii de Guvern in Monitorul Oficial al Romaniei.

Totodata, beneficiarii sprijinului trebuie sa isi ia urmatoarele angajamente:

 • a. se obliga prin angajament scris sa mentina in exploatatie berbecii/tapii de reproductie din rase specializate achizitionati, pe o perioada de minimum 3 ani incepand cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
 • b. se obliga prin angajament scris sa inscrie in Registrul Genealogic, produsii femeli obtinuti din monta naturala cu berbecii/tapii de reproductie din rase specializate achizitionati, in cazul raselor pentru care se face reproductie in rasa pura, conform standardelor de rasa;

Calculul pentru numarul maxim de animale achizitionate:

 • achizitia de berbeci/tapi de reproductie se realizeaza respectand proportia de un berbec/un tap la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine detinute de beneficiar;
 • numarul maxim de berbeci/tapi care poate fi achizitionat de un beneficiar, trebuie sa corespunda, aplicand proportia prevazuta, unui numar de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine.

RASELE de berbeci de reproductie care se pot achizitiona de beneficiari sunt: Suffolk, Charollais, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, Cap Negru German, Hampshire, Merinofleisch, Merinos de Palas, Rasa de lapte Palas, Lacaune, Friza, Awassi, Turcana, Cap Negru de Teleorman, Tigaie, Karakul, Blanche du Massif central, Vendeen, Berrichon du Cherr, Charmoise, Rouge de l’Ouest.

RASELE de tapi de reproductie care se pot achizitiona de beneficiari sunt: Carpatina, Alba de Banat, Alpina franceza, Saanen, Boer, Murciano – Granadina, Nubiana, Nobila Germana.

Cadrul legislativ aplicarii schemei de minimis in domeniul agricol il reprezinta Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE