Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020: care sunt cele mai importante criterii de selectie a proiectelor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat o noua varianta a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, din care va prezentam cele mai importante criterii de selectie a proiectelor de finantare.

„Submasura 4.1 – sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” isi propune sa sprijine investitiile orientate spre cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordata celor de dimensiuni medii si asocierilor de ferme mici si medii) si imbunatațirea calitatii activelor fixe.

Criteriile de selecție pentru „Submasura 4.1 – sprijin pentru investitii in exploatatii agricole” se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii;
 • Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate;
 • Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum: sectorul zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor);
 • Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv combinarea in cadrul aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/sau comercializarea productiei obtinute;
 • Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatatii de dimensiuni micii si/sau medii, in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare
 • Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole;
 • Principiul raselor/soiurilor autohtone;
 • Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care conduc la economii cat mai mari de apa.

 

Submasura „6.1 – ajutor la infiintarea de societati pentru tinerii fermieri” isi propune sa sprijine instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi sau manageri ai unei exploatatii agricole.

Criteriile de selectie pentru „Submasura 6.1 – ajutor la infiintarea de societati pentru tinerii fermieri” se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Principiul comasarii exploatatiilor, avand in vedere numarul exploatatiilor preluate integral;
 • Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol;
 • Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte);
 • Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate;
 • Principiul raselor/ soiurilor autohtone.

 

„Submasura 6.3 – Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni.

Criteriile de selectie pentru „Submasura 6.3 – Ajutor pentru inceperea activitatii acordat pentru dezvoltarea fermelor mici” se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau calificare in domeniul agricol);
 • Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte);
 • Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate;
 • Principiul fermelor de familie;
 • Principiul raselor/ soiurilor autohtone

„Submasura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” isi propune sa sprijine investitiile pentru imbunatatirea infrastructurii de baza la scara mica in vederea unei dezvoltari economice durabile si a reducerii saraciei in spatiul rural. Scopul sprijinului acordat prin masura este pentru cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de infrastructura de baza imbunatatita.

Criteriile de selectie pentru „Submasura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Principiul prioritizarii tipului de investitii in sensul prioritizarii investitiilor in infrastructura de apa/apa uzata;
 • Principiul gradului de acoperire a populatiei deservite.
 • Principiul conectivitatii in vederea asigurarii legaturii cu principalele cai rutiere si alte cai de transport;
 • Principiul rolului multiplu in sensul accesibilizarii agentilor economici, a zonelor turistice, a investitiilor sociale, accesibilizarea altor investitii finantate din fonduri europene.
 • Principiul prioritizarii investitiilor care vin in completarea celor finantate prin POS Mediu si/ sau POIM.
 • Principiul prioritizarii tipului de investitie in functie de gradul de dezvoltare socio-economica a zonei determinata in baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea potentialului socioeconomic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de catre MADR.

„Submasura 8.1 – sprijin pentru impadurire/crearea de suprafete impadurite” are ca obiectiv cresterea suprafetei ocupate de paduri la nivel national prin promovarea impaduririi suprafetelor agricolesi neagricole, contribuind astfel la sustinerea sechestrarii carbonului, adaptarea la efectele schimbarilor climatice, reducerea eroziunii solului, imbunatatirea capacitatii de retentie a apei, precum si la refacerea si conservarea biodiversitatii locale.

Criteriile de selectie pentru „Submasura 8.1 – sprijin pentru impadurire/crearea de suprafete impadurite” se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Principiul amplasarii terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru impadurire situate in zonele deficitare in paduri, precizate in capitolul ”Alte informatii suplimentare specifice masurii”);
 • Principiul marimii plantatiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru impadurire cu suprafata mai mare);
 • Principiul functiei de protectie (se va acorda prioritate realizarii de perdele forestiere de protectie);
 • Principiul functiei de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate impadurii terenurilor situate in UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, in functie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare);
 • Principiul diversitatii speciilor (se va acorda prioritate lucrarilor de impadurire care propun cel putin 2 specii de baza in compozitie).

„Submasura 9.1 – infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si silvicultura” isi propune sa incurajeze infiintarea si functionarea grupurilor de producatori, in scopul: imbunatatirii performantelor generale si cresterea veniturilor exploatatiilor agricole, precum si a unei mai bune integrari pe piata a producatorilor primari prin adaptarea productiei acestora la cerintele pietei si comercializarea in comun a productiei lor.

Criteriile de selectie pentru „Submasura 9.1 – infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si silvicultura” se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Principiul cooperarii (grupurile care fac parte dintr-un Grup Operational in cadrul PEI);
 • Principiul reprezentativitatii grupurilor (numarul de membri);
 • Principiul calitatii produselor (grupurile care produc, depoziteaza si comercializeaza produse ecologice sau produse care participa la scheme de calitate, HNV, traditionale acreditate de MADR).
 • Principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE