Ghid de accesare a fondurilor europene nerambursabile: ce inseamna „nereguli” in implementarea proiectelor prin PNDR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Existenta unor abateri – nereguli sau fraude – in accesarea fondurilor europene nerambursabile  disponibile prin PNDR este considerata unul dintre cele mai mari blocaje in ceea ce priveşte absorbtia şi implementarea corecta, eficienta şi legala a fondurilor europene pentru agricultura şi dezvoltare rurala.

De aceea, spune directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), David Eugen Popescu, la nivelul Comisiei Europene exista toleranta zero fata de neregulile descoperite in implementarea proiectelor.

„Agentia a gestionat pana in acest moment peste 150 de mii de cereri de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala si a efectuat plati catre beneficiarii PNDR in valoare de peste 7,4 miliarde de euro, urmarind cu strictete atat in etapa de evaluare, cat si in perioada de implementare si monitorizare, utilizarea corecta si eficienta a fondurilor puse la dispozitie de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Astfel, eforturile Agentiei s-au indreptat catre identificarea si remedierea – acolo unde a fost posibil – a neregulilor in implementarea proiectelor finantate cu fonduri europene”, a declarat directorul general al AFIR, David Eugen Popescu, citat de Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala.

Definita conform art. 1, alin. (2), din Regulamentul Comisiei Europene nr. 2988/1995, neregula reprezinta orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui operator economic, care poate sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al comunitatilor, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor provenite din resursele proprii colectate direct in numele acestora, fie prin cheltuieli nejustificate.

Termenul este utilizat in Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 privind neregulile şi recuperarea sumelor datorate in cadrul finantarii politicii agricole comune şi organizarea unui sistem de informare in domeniu şi se aplica acelor cheltuieli care intra sub incidenta Fondului European de Garantare Agricola şi a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Neregulile pot fi constatate şi, implicit, sanctionate de institutiile specializate in orice moment, de la depunerea dosarului de finantare pana la sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului, care este de cinci ani de la semnarea acestuia, dar nu mai putin de doi ani de la data efectuarii ultimei plati. Orice incalcare a prevederilor Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), a contractului incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) şi beneficiar, a legislatiei nationale sau europene, in timpul implementarii unui proiect sau in perioada de monitorizare, constituita ca neregula, poate conduce la recuperarea partiala a sumelor primite, prin deducere din valoarea eligibila.

In perioada de programare 2007-2013 au fost identificate diferite nereguli in cadrul contractelor de finantare prin PNDR, atat in randul beneficiarilor privati, cat şi al celor publici. S-a constatat ca cele mai multe dintre ele au fost generate in etapele de achizitii ale proiectelor si au constat in: • depunerea de oferte neconforme (lipsa unor documente);

 • subcontractari nedatate, fara valoare sau fara obiect;
 • incheiere de contract in conditiile in care firma castigatoare avea ca administrator şi asociat unic o ruda a responsabilului legal de proiect, iar contractul de executie a lucrarilor fusese incheiat intr-o etapa in care firma nu avea angajati, mijloace fixe şi resurse financiare pentru executia proiectului, fiind in inactivitate;
 • preluarea de catre ofertantul declarat caştigator a unui contract de furnizare de echipamente pe care beneficiarul il avea deja incheiat cu un alt furnizor şi marirea artificiala a pretului  echipamentului;
 • documente emise de beneficiar in dosarul de achizitii semnate de o alta persoana, nu de reprezentantul legal al proiectului;
 • achizitii formale şi exploatarea investitiei finantate prin FEADR de catre un alt agent economic decat beneficiarul proiectului;
 • inscrisuri nereale in documentele de ofertare din partea societatii careia ii fusese atribuit contractul de servicii sau lucrari;
 • depunerea de catre beneficiar a unor documente care prezentau indicii clare ca fusesera falsificate;
 • manipularea procedurii de selectie de oferte şi crearea unor situatii de conflict de interese;
 • transmiterea de certificate fiscale false in etapele de achizitie din partea furnizorilor;
 • procese-verbale privind executia lucrarilor in neconcordanta cu stadiul fizic real al acestora si lucrari executate anterior desfasurarii procedurii de achizitie;
 • prezentarea de rapoarte false in dosarul cererii de plata.

Incalcari ale prevederilor PNDR sunt considerate şi folosirea sau prezentarea unor documente false, inexacte sau incomplete, care pot duce la utilizarea incorecta a bugetului proiectului, necomunicarea unor informatii catre Autoritatea Contractanta sau folosirea fondurilor provenite de la Uniunea Europeana in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate initial.

Odata cu finalizarea etapei de incheiere a contractelor de finantare, valoarea platilor afectate de nereguli va fi rambursata catre bugetul Comisiei Europene fara a exista posibilitatea utilizarii sumelor respective pentru alte contracte de finantare. Asadar, este foarte importanta implementarea corecta a proiectelor, iar dupa finalizarea lor trebuie sa se demonstreze ca investitia este utilizata conform scopului declarat şi angajamentelor asumate prin cererea de finantare, respectiv ca au fost atinse obiectivele propuse.

„Orice incalcare a prevederilor PNDR, a Contractului de finantare a proiectului de investitii incheiat cu AFIR sau a legislatiei nationale sau europene in vigoare, atat in timpul implementarii proiectului finantat prin PNDR, cat si in perioada de monitorizare a acestuia, constituie o neregula. Crearea unor conditii artificiale este considerata, de asemenea, neregula, insemnand practic crearea de catre solicitanti, in mod artificial, a unor conditii de eligibilitate sau selectie cu scopul de a se transforma din solicitanti neeligibili in solicitanti eligibili sau de a spori punctajul obtinut in cadrul criteriilor de selectie”, a declarat seful AFIR, pentru sursa citata.

David Eugen Popescu a dat urmatorul exemplu: un solicitant doreşte obtinerea de fonduri pentru un proiect cu o valoare mai mare decat plafonul maxim admis pentru finantarea proiectului respectiv, astfel ca acesta „imparte” adevaratul proiect in mai multe proiecte mai mici pe care, direct sau indirect, le coordoneaza şi de pe urma carora va beneficia. Aceste proiecte sunt depuse de mai multe societati, infiintate doar pentru a crea aparenta unora independente.

Un alt tip de neregula este utilizarea fondurilor nerambursabile in scopuri proprii şi nu conform planului de afaceri sau proiectului de finantare depus şi acceptat. Un exemplu concret in acest sens ar fi cel al unui beneficiar care a declarat ca va presta servicii catre terti si, in final, el presteaza doar catre un membru din familia lui.

„Nu de putine ori, in perioada de implementare a proiectelor, elementele identificate nu pot conduce la o concluzie clara privind existenta neregulilor sau crearea in mod artificial a conditiilor necesare obtinerii ajutorului financiar nerambursabil. Din acest motiv, beneficiarii fondurilor europene sunt evaluati in perioada ex-post, cand activitatea acestora este relevanta pentru a se stabili daca exista intentia de a frauda. Atunci se pot strange mai multe dovezi care pot conduce la concluzia ca beneficiarii respectivi au creat conditii artificiale. De multe ori, aceste nereguli pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni”, a explicat David Eugen Popescu.

Pentru verificarea acestor situatii, AFIR şi-a creat proceduri de lucru care tin cont de rigorile impuse de jurisprudenta Curtii Europene de Justitie şi sunt agreate de Serviciile Comisiei Europene (DG-AGRI).

Neregulile pot fi constatate si, implicit, sanctionate de AFIR de la depunerea cererii de finantare pana la sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului, adica cinci ani de la semnarea acestuia, dar nu mai putin de doi ani de la data efectuarii ultimei plati. Neregulile descoperite in implementarea proiectelor, chiar si dupa finalizarea acestora, pot duce la pierderea integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila.

Singura limitare in timp a dreptului AFIR de a recupera finantarea nerambursabila este data de termenul legal de prescriere a faptelor.

„Este adevarat, un proiect finalizat care este reziliat din cauza crearii conditiilor artificiale – a constatarii de nereguli – constituie o pierdere imensa: in ordine cronologica in primul rand pentru acei beneficiari care nu au primit finantare şi care au intrat in competitie respectand regulile jocului. In al doilea rand, banii pot fi considerati pierduti pana la recuperarea lor de la beneficiarul initial, iar din punct de vedere al impactului economic valoarea lor este mult diminuata. In al treilea rand, de cele mai multe ori proiectele nu supravietuiesc rezilierii, acest fapt avand impact direct asupra comunitatii (desfiintarea locurilor de munca create fiind cel mai la indemana exemplu). Nu in ultimul rand, impactul negativ afecteaza intregul mecanism de absorbtie a fondurilor europene. Cu toate ca rezilierea contractului şi recuperarea banilor europeni este in fapt corectarea unei nedreptati, pana la intelegerea cauzei rezilierii şi a justetei actiunilor agentiei, la nivel de perceptie, sunt descurajati cei care vor sa acceseze fonduri si raman cu impresia ca „sistemul este corupt”. Tocmai pentru a lamuri aceste aspecte, suntem la dispozitia tuturor celor care solicita informatii concrete şi pertinente despre masurile pe care le luam pentru a asigura implementarea corecta a PNDR”, a subliniat seful AFIR.

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007-2013 a reprezentat o oportunitate imensa pentru dezvoltarea satelor romanesti, peste trei milioane de locuitori din mediul rural accesand masurile acestuia. PNDR 2007-2013 a avut ca beneficiari peste 76.000 de fermieri si peste 3.000 de intreprinderi mici si mijlocii, fiind create aproximativ 40.000 de locuri de munca.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE