Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 4.2a Investitii in procesarea produselor din sectorul pomicol

Facebook
Twitter

Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru 4.2a Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, dupa ce mai multi fermieri au solicitat simplificarea procedurile de accesare a fondurilor europene.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.2a sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care activeaza in sectorul pomicol si deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 • Grupuri de producatori constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului prin submasura 4.2a Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin sub-masura:
  • Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru: infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE; infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie; actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing);
  • Investitii in active necorporale pentru: organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative).
 • Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptând procesarea capsunilor..
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative);
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in capitolul 8.1 al PNDR).
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I.
 • Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau in definitia formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative).
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile prin submasura 4.2a Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte, conform definitiei din sectiunea 4.3 Dictionar.
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).
 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute: infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare marca inregistrata/brand. Aceste cheltuieli se vor face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru submasura 4.2a Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol:

1. Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

2. Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

3. Intreprinderi mari

Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

4. Producerea de bauturi alcoolice

Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
 • • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE