Fonduri europene pentru procesarea produselor agricole. Care este valoarea sprijinului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii organizati in intreprinderi care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole pot accesa sprijinul aferent submasurii 4.2 – „Sprijin pentru procesarea produselor agricole, prin care pot obtine o finantare maxima de 2.500.000 euro pe proiect.

Prin aceasta submasura se urmareste imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale.

De asemenea, aceasta sursa de finantare are ca obiective si facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici dar si crearea de locuri de munca.

Cum pot fi cheltuiti banii 

Avand in vedere ca aceasta schema se bazeaza exclusiv pe procesarea si marketingul produselor agricole, cheltuielile eligibile sunt direct legate de aceste operatiuni. Astfel, sunt permise urmatoarele tipuri de investitii:

-investitiile individuale si /sau colective care conduc la dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole, investitii privind facilitati de depozitare si ambalare, sisteme de management al calitatii, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare si marketing in cadrul lanturilor alimentare; investitii pentru modernizarea si extinderea sistemelor de colectare si conditionare, coroborate cu activitati de marketing si cu cresterea calitatii produselor.

– investitii care vor contribui la crearea de noi unitati de procesare a produselor agricole locale si promovarea lanturilor alimentare integrate, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de munca contribuind astfel la promovarea ocuparii fortei de munca.

Cum va fi acordat sprijinul

Sprijinul nerambursabil va constitui 50% din cheltuielile eligibile pentru IMM-uri grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi. Sprijinul nu va depasi:

 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE