Fonduri europene pentru mentinerea agriculturii traditionale. Ce conditii se impun

Facebook
Twitter

Prin submasura 11.2 ,,Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica’’, fermierii activi care se angajeaza in mod voluntar sa indeplineasca cerintele de agricultura ecologica si normele de ecoconditionalitate pentru 5 ani de la data semnarii contractului de finantare, pot primi pana la 479 euro pe hectar pe an, in functie de tipul exploatatiei detinute.

Si pentru aceasta submasura se vor impune anumite conditii de eligibilitate, iar indeplinirea acestora este direct legata de primirea finantarii. Iata care sunt principalele conditii pentru accesarea sprijinului aferent Submasurii 11.2 ,,Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica’’.

– suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (iar in cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha);

– beneficiarii sunt incadrati in categoria fermierilor activi in intelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificarile si completarile;

– beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole, cu categoria de utilizare teren arabil (pachetul 1, 2 si 5), culturi permanente (pachetul 3-livezi si 4-vii) si pajisti permanente (pachetul 6), localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS);

– varianta de pachet 6.1 se poate aplica la nivel national, pe parcele fara angajament de M10. Varianta de pachet 6.2 se poate aplica in UAT-urile eligibile P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2 sau P11.2 din M10 si numai impreuna cu unul dintre aceste pachete. Angajamentele se aplica la nivel de parcela agricola, neexistand posibilitatea schimbarii parcelelor pe perioada celor 5 ani.

– fermierul face dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agricultura ecologica prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice angajamentelor, astfel:

– inainte de efectuarea primei plati (pana la finalul primului an de angajament) de catre fermierii cu angajamente pe suprafete mai mari de 300 ha,

– inainte de efectuarea celei de-a II-a plati (pana la finalul anului II de angajament) de catre fermierii cu angajamente pe suprafete de pana la 300 ha.

Sintagmele ,,prima plata” si ,,cea de-a II-a plata” sunt corelate cu anii de angajament, astfel:

– ,,prima plata’’- include plata efectuata in contul primului an de angajament (care poate fi plata avans si/plata regulara),

– ,,cea de-a II-a plata’’- include plata efectuata in contul celui de-al doilea an de angajament (care poate fi plata avans si/plata regulara).

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE