Fonduri europene pentru fermierii organizati in grupuri de producatori

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care isi doresc sa fie mai competitivi pe piata si sunt organizati in grupuri de producatori, pot accesa sprijinul aferent Submasurii 9.1 „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol”, prin care pot primi suma de maximum 100.000 de euro pe an, acordata pe parcursul a cinci ani.

Sprijinul acordat prin aceasta submasura, va contribui la:

– imbunatatirea performantelor generale si cresterea veniturilor exploatatiilor agricole;

– integrarea pe piata a producatorilor primari prin adaptarea productiei acestora la cerintele pietei si comercializarea in comun a productiei lor;

– crearea si promovarea lanturilor scurte;

– respectarii standardelor comunitare de mediu si clima, siguranta alimentara, etc.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 9.1 sunt Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).

Sunt eligibile si grupurile de producatori care au obtinut recunoastere si pentru produse si/ sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1a, dar care au obtinut recunoastere si pentru produse si/ sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

– sa fie persoana juridica romana;

– sa actioneze in nume propriu;

Valoarea sprijinului

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere, si suma maxima de 100.000 euro/ an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri.

Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza valorii productiei comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu exceptia primului an, cand se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de catre membrii acestuia, in ultimii trei ani inainte de aderarea la grup.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea productiei comercializate prin intermediul grupului de producatori astfel:

– Anul I de la recunoastere – 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/ an;

– Anul II de la recunoastere – 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/ an;

– Anul III de la recunoastere – 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/ an;

– Anul IV de la recunoastere – 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/ an;

– Anul V de la recunoastere – 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/ an.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE