Fonduri europene pentru conversia la agricultura ecologica

Facebook
Twitter

Fermierii care isi doresc sa faca investitii care au ca scop conversia la agricultura ecologica vor putea accesa fonduri europene prin viitoarea politica agricola.

Prin alocarea de 40 de milioane de euro beneficiarii vor putea infiinta mai multe tipuri de exploatatii, printre care culturi pe terenuri arabile (nutret), culturi de legume, vii, culturi de plante aromatice sau pajisti permanente.

Iata cum sunt distribuite fondurile, cine poate beneficia si care sunt cheltuielile eligibile.

Fonduri europene agricultura ecologica  –Scopul masurii

 • Mentinerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care sa asigure reducerea emisiilor de GES
 • Adaptarea practicilor agricole in zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbarile climatice
 • Mentinerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care sa asigure protectia antierozionala a solului si cresterea cantitatii de humus, precum si a unui management al terenurilor forestiere cu impact redus asupra resurselor de sol
 • Mentinerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care sa asigure protectia resurselor de apa impotriva poluarii
 • Adaptarea la scara larga a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apa, sol si aer) si biodiversitatii

Citeste si: Pesta porcina blocheaza exporturile de carne ale Germaniei. Ce solutii se intrevad?

Beneficiari eligibili

 • este fermier activ, conform art. 4 (5) din Regulamentul (UE) nr. / 2021
 • este beneficiar de BISS,
 • este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS),
 • detine o suprafata minima a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii si livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si viticole),
 • este inregistrat, in fiecare an pentru care solicita sprijin, conform prevederilor legale, ca operator in agricultura ecologica,
 • se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de baza si superioare la nivelul suprafetelor aflate sub angajament).

Fonduri europene agricultura ecologica  – Durata angajamentului

Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultura ecologica este de maximum 2 ani pentru culturi anuale si maximum 3 ani pentru culturi perene.

Cerinte specifice:

 • beneficiarii eco-schemei trebuie sa respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafetele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toata perioada de desfasurare a acestuia,
 •  beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor,
 • in cazul pajistilor permanente pentru care se incheie angajamente, se asigura pe toata perioada angajamentului o incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha.

Valoarea sprijinului

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE