Fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea infrastructurii de irigații

Facebook
Twitter

De cele mai multe ori, secetele, precum si inundatiile au un impact semnificativ asupra stabilitatii productiei si a securitatii alimentare nationale, astfel, fermierii care doresc sa isi modernizeze infrastructura existenta de irigatii pot accesa fonduri europene prin „Submasura 4.3 – sprijin pentru investitii în infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Sprijinul prin aceasta sub-masura se acorda pentru: sectorul agricol – infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces catre ferme, pentru sectorul silvic – infiintare, extindere si modernizare a cailor de acces în cadrul fondului forestier, precum si pentru irigatii – modernizarea infrastructurii existente de irigatii.

Beneficiarii „Submasurii 4.3 – sprijin pentru investitii în infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier”:

 • Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora constituite conform legilatiei nationale în vigoare.
 • Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de padure si/sau asociatiile acestora conform legislatiei în vigoare;
 • Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, proprietari de padure, conform legislatiei în vigoare;
 • Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului conform legislatiei în vigoare.
 • Organizatii/federatii ale utilizatorilor de apa înfiintate în conformitate cu legislatia în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole (pentru irigatii).

Conditii de eligibilitate pentru obtinerea fondurilor europene nerambursabile, prin „Submasura 4.3 – sprijin pentru investitii în infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier”:

 • Investitia trebuie sa se încadreze în cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura;
 • Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislatia în vigoare, mentionata în cap. 8.1;
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si întretinerea investitiei, pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima transa de plata.
 • Infrastructura de irigatii – Investitia este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul;
 • Investitia prevede contorizarea apei;
 • In cazul în care corpul de apa subterana sau de suprafata este satisfacator, conform avizului autoritatii competente, investitia trebuie sa asigure, în urma unei evaluari ex-ante, posibile economii de apa cu o valoare minima de 5% fata de parametrii tehnici/infrastructura existenta, cu exceptia investitiilor în infrastructura de irigatii a caror sursa de apa sunt bazinele de colectare si stocare a apei de irigat si care nu afecteaza corpuri de apa subterana sau de suprafata;
 • In cazul în care investitia afecteaza corpuri de apa subterana sau de suprafata care sunt identificate ca fiind nesatisfacatoare din punct de vedere al cantitatii de apa în planul de management al bazinului hidrografic, investitia trebuie sa asigure o reducere efectiva a utilizarii apei de cel putin 50% din 279 potentialul economiei de apa, posibil a fi realizat prin investitie, cu exceptia investitiilor în infrastructura de irigatii a caror sursa de apa sunt bazinele de colectare si stocare a apei de irigat si care nu afecteaza corpuri de apa subterana sau de suprafata;
 • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila în Strategia investitiilor în sectorul irigatiilor;
 • Solicitantul sa faca dovada detinerii în folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
 • Sistemul de irigatii prevazut prin proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala.

Sprijinul nerambursabil acordat prin „Submasura 4.3 – sprijin pentru investitii în infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier” va fi de:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune si drumurile agricole de acces;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si 280 repompare precum si drumurilor forestiere

Principii în ceea ce priveste stabilirea de criterii de selectie pentru „Submasura 4.3 – sprijin pentru investitii în infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier” (infrastructura irigatii):

 • Principiul complementaritatii cu investitii pentru modernizare sisteme de irigatii în aval;
 • Principiul economiei de apa;
 • Principiul alimentarii direct de la sursa sau în sistem gravitational;
 • Principiul suprafetelor deservite.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE