Fonduri europene nerambursabile pentru infiintarea grupurilor de producatori

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care doresc sa se asocieze in cadrul unor grupuri si organizatii de producatori au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul „Submasurii 9.1 – infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si silvicultura”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Sprijinul se acorda grupurilor de producatori recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, pentru urmatoarele categorii: produse agricole, produse horticole (exceptand grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol care acopera speciile de pomi si arbusti fructiferi), produse de origine animala, mixte.

In ceea ce priveste tipul de sprijin, acesta este unul forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri.

Beneficiarii „Submasurii 9.1 – infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si silvicultura” sunt:

 • Grupurile de producatori din sectorul agricol (exceptand grupurile sprijinite prin sub-programul pomicol) care se incadreaza in definitia IMM-urilor si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea competenta inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014.

Conditii de eligibilitate pentru obtinerea fondurilor europene nerambursabile, prin „submasura 9.1 – infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si silvicultura”:

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili si sa prezinte un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013):

 • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la
 • cerintele pietei;
 • introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea
 • vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
 • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie
 • deosebita recoltarii si disponibilitatii; si
 • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea
 • competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si
 • facilitarea proceselor de inovare.

Sprijinul nerambursabil acordat prin „Submasura 9.1 – infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si silvicultura”:

 • Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, asa cum este calculat mai jos si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii 5 ani si suma maxima de 100.000 euro/an.
 • Ultima rata se va plati numai dupa ce s-a verificat daca planul de afaceri a fost implementat corect. In cazul nerespectarii planului de afaceri, sprijinul se recupereaza proportional cu obiectivele nerealizate.

Principii in ceea ce priveste stabilirea de criterii de selectie pentru „Submasura 9.1 – infiintarea de grupuri si organizatii de producatori in agricultura si silvicultura”:

 • Principiul cooperarii (grupurile de producatori care fac parte dintr-un Grup Operational in cadrul PEI);
 • Principiul reprezentativitatii grupurilor (numarul de membri);
 • Principiul calitatii produselor (grupurile care produc, depoziteaza si comercializeaza produse
 • ecologice, HNV, traditionale sau produse care participa la scheme de calitate europene).
 • Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice, plante
 • medicinale si aromatice).
 • Principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE