PNDR 2014-2020: Fonduri europene de până la 200.000 de euro pe proiect pentru agroturism

Facebook
Twitter

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 vine cu două sub-măsuri prin care investitorii vor putea solicita fonduri europene nerambursabile, respectiv: Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și Sub-măsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

„Investițiile sprijinite prin aceste sub-măsuri urmăresc diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural, diminuarea disparităților dintre rural și urban, dezvoltarea activităților non-agricole existente, precum și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale. În principal, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole, în vederea creșterii veniturilor și a creării de alternative ocupaționale”, a declarat David Eugen Popescu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), citat de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală.

Astfel, fermierii vor primi fonduri nerambursabile pentru finanțarea activităților non-agricole desfășurate în unitățile nou înființate în mediul rural (prin sub-măsura 6.2) sau pentru dezvoltarea și modernizarea celor existente (prin sub-măsura 6.4), ca de exemplu: investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, investiții pentru activități meșteșugărești, pentru prestarea de servicii, precum și pentru agroturism.

„Referitor la pensiunile agroturistice, solicitanții vor putea beneficia de fonduri nerambursabile prin sub-măsura 6.2, de maximum 50.000 de euro, pentru achiziționarea de teren și pentru prestarea de servicii și agro-turism, cum ar fi servicii agroturistice de cazare servicii turistice de agrement și alimentație publică. Sprijinul se acordă pentru unități nou înființate cu scopul de a presta activități non-agricole în mediul rural. Prin această sub-măsură nu se vor acorda fonduri pentru achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare a serviciilor agricole. Pentru dezvoltarea de activități în zonele rurale de către micro-întreprinderi sau întreprinderi mici existente, potențialii beneficiari pot solicita prin sub-măsura 6.4 fonduri de maximum 200.000 de euro pentru construcția, extinderea sau modernizarea și dotarea clădirilor, precum și pentru achiziționarea de noi utilaje, instalații și echipamente, inclusiv pentru costuri de instalare. Prin această sub-măsură nu se vor acorda fonduri pentru activități de prestare de servicii agricole – se are în vedere declararea codurilor CAEN aferente acestui tip de activitate ca neeligibile”, a mai precizat David Eugen Popescu, directorul general al AFIR.

Condiții minime de accesare a fondurilor europene pentru agroturism

Pentru a beneficia de fonduri nerambursabile, solicitantul va trebui să prezinte un plan de afaceri care să conțină cel puțin elementele obligatorii prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală. Toate cheltuielile și activitățile relevante pentru implementarea în bune condiții a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile.

„Este necesar ca planul de afaceri să conțină cel puțin următoarele informații și date: situația economică inițială a solicitantului – fie el fermier sau membru al gospodăriei, fie microîntreprindere sau întreprindere mică; etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului; detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților solicitantului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea”, a mai arătat David Eugen Popescu, directorul general al AFIR.

Accesarea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR 2014-2020 va respecta principiile generale aplicabile în programarea financiară anterioară – PNDR 2007-2013. Astfel, solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. În funcție de sub-măsura pe care o accesează, investiția trebuie încadrată corect în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-măsura prin care se solicită fondurile europene. Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției (doar în cazul accesării sub-măsurii 6.4) și să demonstreze viabilitatea economică a acesteia.

„Spre deosebire de vechiul program, prin PNDR 2014-2020 se va acorda finanțare doar dacă atât sediul social, cât și punctul de lucru sunt situate în spațiul rural și, de asemenea, dacă activitatea pentru care se solicită finanțare se va desfășura exclusiv în spațiul rural. În același timp, trebuie avut în vedere că cel puțin 80% dintre noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spațiul rural. Locurile de muncă pentru noii angajați trebuie să fie prevăzute cu normă întreagă. Agropensiunile vor trebui să aibă capacitatea maximă de 8 camere și un standard de calitate de minimum o margaretă”, a precizat David Eugen Popescu, directorul general al AFIR.

Trebuie reținut și faptul că, în cazul sub-măsurii 6.2, înainte de a solicita cea de-a doua tranșă de plată, solicitantul va fi obligat să demonstreze că desfășoară activități comerciale – prin producția comercializată sau prin activitățile prestate – în procent de cel puțin 30% din valoarea primei tranșe de plată.

„Aici potențialii beneficiari trebuie să aibă grijă, pentru că în cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional cu obiectivele realizate”, a subliniat David Eugen Popescu, directorul general al AFIR.

Ce sume din fondurile europene pot fi accesate pentru finanțarea unui proiect de investiții în agroturism

Fondurile nerambursabile acordate prin sub-măsura 6.2 a PNDR 2014-2020 pentru agroturism pot fi solicitate de fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată. De asemenea, pot solicita fonduri europene și micro-întreprinderile sau întreprinderile mici nou înființate.

„Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani, fiind de minimum 10.000 de euro și de maximum 50.000 de euro/proiect. Sprijinul va fi acordat sub formă de primă, în două tranșe, astfel: 70% din cuantumul maxim al sprijinului, la primirea deciziei de finanțare și 30% din cuantumul maxim al sprijinului, în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Prin sub-măsura 6.4 a PNDR 2014-2020, se pot solicita fonduri nerambursabile pentru agroturism de către micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care au sediul și își desfășoară activitatea în spațiul rural. Astfel, pot solicita sprijin financiar și fermele care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici. Prin sub-măsura 6.4, sprijinul public nerambursabil nu va depăși 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali (conform prevederilor Regulamentului 1407 din 2013 cu privire la sprijinul de minimis), iar intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului”, a explicat David Eugen Popescu, directorul general al AFIR.

Prin PNDR 2007-2013, s-au accesat 251 de milioane de euro din fonduri europene nerambursabile pentru turismul rural.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE