Fonduri europene: AFIR a publicat doua noi Ghiduri ale solicitantului, in varianta consultativa

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent doua noi Ghiduri ale solicitantului, in varianta consultativa, pentru submasurile 16.1 “Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” si 16.1a “Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol”.

Obiectivul principal al submasurii este de a sprijini infiintarea si functionarea Grupurilor Operationale (GO) cu scopul de a realiza, in comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care sa se abordeze anumite probleme specifice si sa se valorifice oportunitatile existente in sectoarele agro-alimentar si forestier.

Prin proiect nou se intelege ca fiind acel proiect prin intermediul caruia se propun actiuni specifice „proiectelor-pilot” sau „dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agro-alimentar” .

Proiectele-pilot reprezinta importante instrumente pentru testarea aplicabilitatii comerciale, in diferite contexte, a tehnologiilor, tehnicilor si practicilor, precum si pentru adaptarea acestora acolo unde este necesar (R1305).

Proiectele se vor axa pe solutii inovatoare care vor genera beneficii directe pentru membrii GO, implicit pentru economia locala si/sau conditiile sociale si de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor catre toti actorii interesati.

Beneficiarii sprijinului nerambursabil

16.1 – Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse

Solicitantul trebuie sa fie un grup operational potential, fara statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier/un grup de producatori/o cooperativa/alta forma de asociere in agricultura, in functie de tema proiectului: Partener cu domeniul de activitate – cercetare; Partener cu domeniul principal de activitate in sectorul agro-alimentar.

16.1a – Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol

Solicitantul trebuie sa fie un grup operational potential, fara statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier/un grup de producatori/ o cooperativa/ alta forma de asociere in agricultura din sectorul pomicol: Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: productie/procesare/ambalare fructe), corespunzator temei proiectului; Partener care are ca activitate principala procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau productia de ambalaje si alte produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, in concordanta cu tema proiectului.

Pe baza temei proiectului si problemei specifice care vor fi abordate de Grupul Operational, alti parteneri relevanti (de ex. consilieri, ONG-uri, alti consultanti, intreprinderi, etc.) se pot alatura parteneriatului.

Parteneriatul poate avea ca membri si persoane fizice neautorizate, cu conditia ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare).

Nu sunt eligibile parteneriatele constituite doar din solicitanti parteneri sau legati, definiti conform Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat (al liderului de proiect) in relatia cu AFIR este angajat al acestuia cu contract de munca pe perioada nedeterminata sau pe o perioada cel putin egala cu perioada de derulare a proiectului.

Coordonatorul de proiect propus. Liderul de Proiect propune un coordonator al proiectului.

Acesta va fi o persoana fizica, angajata de catre Liderul de Proiect pentru o perioada cel putin egala cu perioada de derulare a proiectului, desemnata pentru a gestiona proiectul din punct de vedere tehnic si in ceea ce priveste relatiile dintre parteneri, respectand conditiile specificate in Ghidul Solicitantului.

Membrii propusi ai grupului operational

In cadrul acordului de cooperare pot fi cooptati parteneri atat din zonele rurale cat si din zonele urbane.

Urmatoarele categorii de solicitanti/ beneficiari pot depune proiecte aferente masurilor/ submasurilor de investitii derulate prin PNDR 2014 – 2020, cu respectarea urmatoarelor conditii, dupa caz:

– Solicitantii/ beneficiarii/, dupa caz, inregistrati in registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, care achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractelor de finantare.

– Solicitantii care s-au angajat prin declaratie pe propria raspundere, la depunerea cererii de finantare, ca vor prezenta dovada cofinantarii private si nu prezinta acest document la data prevazuta in notificare, pot depune numai in cadrul sesiunii de depunere a CEI din anul urmator.

– Parteneriatele care au proiect in derulare, pana la implementarea proiectului (pana la depunerea ultimei cereri de plata) astfel: beneficiarii 16.1 (parteneriatele/liderii de proiect) nu pot depune un alt proiect in cadrul 16.1, dar pot depune in cadrul 16.1a; beneficiarii (parteneriatele/ liderii de proiect) 16.1a nu pot depune un alt proiect in cadrul 16.1a, dar pot depune in cadrul 16.1. Restrictia de la punctul 3 se aplica doar in cazul in care parteneriatele care au proiect in derulare sunt identice din punct de vedere al componentei si/sau al temei propuse cu cele care depun o alta Cerere de Exprimare a Interesului.

– Parteneriatele care nu au notificat AFIR cu privire la renuntarea la proiect inainte de finalizarea termenului stabilit pentru depunerea in etapa a II-a, respectiv in maxim patru luni de la data publicarii raportului de selectie final, cu exceptia cazurilor de forta majora (se aplica incepand cu sesiunea a doua de depunere).

Nu sunt eligibile parteneriatele constituite doar din institute, statiuni de cercetare, unitati/statiuni didactice si orice componenta a acestora.
Astfel, parteneriate de tipul institut de cercetare – statiune didactica, statiune de cercetare – universitate, statiune cercetare – statiune cercetare, ferma didactica – unitate de invatamant etc., fara o alta entitate/persoana care se incadreaza in definitia fermierului din capitolul 4.3 Dictionar si care nu face parte din entitatile mentionate mai sus (lista indicativa), nu sunt eligibile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE