Fonduri europene 2021: scumpirea materialelor de constructie afecteaza beneficiarii PNDR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) informeaza beneficiarii publici de fonduri europene 2021 prin PNDR 2020 ca trebuie sa actualizeze bugetul indicativ aferent contractelor de finantare.

Masura este in conformitate cu prevederile OUG 15/ 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare cu impact asupra contractelor de achizitie publica de lucrari prin ajustarea pretului raportat la cresterea pretului materialelor de constructii.

„Actualizarea se realizeaza de catre beneficiarii publici care au contracte de finantare incheiate cu AFIR pentru proiectele de investitii finantate din fonduri publice, aflate in derulare si care se incadreaza in prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr.15/ 2021”, a precizat AFIR.

Fonduri europene 2021: preturi ajustate

Pentru acesti beneficiari de fonduri europene 2021, pretul contractelor de achizitie publica aflate in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei, se ajusteaza, in conditiile descrise in ordonanta, prin actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costului materialelor pe baza caruia s-a fundamentat pretul contractelor.

Ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului, exclusiv pentru restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a ordonantei, pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivelor sau proiectelor de investitii, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei, pe baza situatiilor de lucrari insusite de executant, diriginte de santier si autoritatea sau entitatea contractanta, ca urmare a unei solicitari justificate din partea contractantului.

Cheltuielile cu materialele pentru lucrarile executate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei si nesolicitate la plata nu se ajusteaza.

Costurile suplimentare generate de ajustarea preturilor nu fac obiectul finantarii din fondurile eligibile FEADR, ci se suporta din fondurile proprii ale beneficiarilor si vor fi evidentiate pe neeligibil, pe linia bugetara actualizari din bugetul indicativ. AFIR mai precizeaza ca valoarea totala eligibila a proiectului care face obiectul finantarii cu fonduri europene 2021 nerambursabile ramane neschimbata.

Autoritatile publice, beneficiari de fonduri europene 2021 prin PNDR 2020, care se incadreaza in prevederile ordonantei au posibilitatea sa solicite Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale (CRFIR) de care apartin modificarea contractului de finantare, respectiv a Anexei 3 – Buget indicativ, doar pentru linia bugetara actualizari.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE