Eligibilitatea cheltuielilor pentru submasura 6.3 – Dezvoltare ferme mici

Facebook
Twitter

Agricultorii care intentioneaza sa acceseze in acest an fonduri europene pentru fermele mici, prin PNDR, este important sa cunoasca care sunt prevederilor privind eligibilitatea cheltuielor.

Potrivit Ghidului solicitantului, aferent submasurii 6.3, sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de afaceri si activitatea economica desfasurata de beneficiar.

Cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

In vederea modernizarii/ dezvoltarii exploatatiei nu sunt permise actiuni care sa prevada cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

Demarcarea cu Programul National Apicol (PNA) si Programul National de Sprijin al sectorului Vitivinicol (PNS)

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finantari din Capitolul 14 „Informatii privind complementaritatea”, nu pot fi finantate atat din PNDR cat si din PNA respectiv PNS, aceleasi tipuri de actiuni, insa este permisa accesarea simultana a PNDR cu celelalte doua programe.

Actiunile eligibile prin Programul National de Sprijin al sectorului Vitivinicol in vigoare (www.madr.ro) nu sunt eligibile prin PNDR si nu pot fi cuprinse in obiectivele din Planul de afaceri.

In ceea ce priveste demarcarea cu Programul National Apicol in vigoare (www.madr.ro), solicitantii PNDR si PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu conditia ca actiunile sprijinite si/ sau planificate si propuse spre finantare de apicultori prin PNA sa nu fie solicitate si prin PNDR 2014-2020 (obiectivele din Planul de afaceri) si viceversa.

Conditia se aplica de la momentul solicitarii sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atat PNA 2014-2016 cat si PNA 2017-2019) nu este eligibila prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regasi in Planul de afaceri depus la
momentul Cererii de finantare.

Restrictia de mai sus nu se aplica solicitantilor care acceseaza sM 6.3 din PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA. Mai multe detalii se pot regasi in modelul-cadru al Planului de afaceri aferent prezentului Ghid.

Cei care pot accesa asemenea fonduri sunt fermierii care detin in proprietate sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica (dimensiunea unei ferme mici este cuprinsa intre 4.000 – 11.999 SO – valoarea productiei standard).

Sprijinul nerambursabil va fi de 15.000 Euro si se va acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE