Documente necesare si conditii de eligibilitate pentru Sprijin Cuplat Taurine

Facebook
Twitter

Crescatorii de animale pot solicita in cadrul cererilor de plata si sprijin cuplat zootehnic (SCZ) pentru taurinele de carne, cuantumul subventiei fiind de circa 400 euro/cap animal.

Iata conditiile de eligibilitate, potrivit documentelor APIA:

a) solicitantul SCZ-TC indeplineste conditia de fermier activ;

b) solicita sprijin cuplat pentru un efectiv de minimum 10 si maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv in exploatatii cu cod ANSVSA, constituit dupa caz din:

 • vaci din rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte in anii anteriori si/sau;
 • vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; si/sau
 • tineret mascul si/sau femele din rase de carne; si/sau
 • tineret mascul si/sau femele metis cu rase de carne obtinut din tauri din rase de carne si vaci pentru care nu se solicita schema sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; si/sau
 • taurine din rase de carne;
 • c) tineretul mascul are varsta cuprinsa intre 8 si 25 de luni la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;

d) tineretul femel are varsta cuprinsa intre 8 de maxim 32 de luni si nu are nicio fatare pana la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;

e) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne, pentru care se solicita SCZ-TC, au varsta de maximum 12 ani la data limita de depunere a cererii si au fatat cel putin o data pana la data-limita de depunere a cererilor fara penalizari / data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala, pentru vaca de carne care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala si au un produs inregistrat in RNE;

f) taurii de reproductie pentru care se solicia SCZ-TC au varsta de maximum 6 ani la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;

g) solicitantul SCZ-TC detine registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000;

h) animalele din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femele metis cu rase de carne si tauri din rase de carne pentru care se solicita SCZ-TC au fost detinute cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii;

i) animalele din categoria vaci din rase carne si/sau vaci metise cu rase de carne pentru care se solicita sprijin cuplat trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererii;

j) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne si/sau taurii de reproductie din rase de carne pentru care se solicita sprijin cuplat sunt inscrise in Registrul genealogic al rasei;

k) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ-TC trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere, cu exceptia animalelor din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne, care trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE cel putin cu 8 luni inainte de data depunerii cererii unice de plata/data iesirii din exploatatie.

Alte conditii de acordare

 • sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 8 luni, respectiv pana la finalul perioadei de retinere de 6 luni au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de solicitant sau in/din exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/ grupurilor de producatori in care au fost transferate pentru pasunat;
 • sprijinul cuplat se acorda o singura data pentru categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau femel din rase de carne, anual pentru categoriile tauri din rase de carne, vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne;
 • sprijinul se calculeaza pentru un efectiv de minim 10 capete taurine de carne eligibile;
 • nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea sprijinului cuplat-categoria taurine de carne, poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata sprijinului cuplat respectiv penalitati/sanctiuni suplimentare;
 • in cazul in care controlul la fata locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine / reprezentantul legal, intreaga cerere se respinge de la plata, cu exceptia ANTZ 7 si ANTZ 8;
 • schema de plata poate fi retrasa total sau partial (pentru tineret si tauri din rase de carne) in scris, in orice moment, mai putin in situatiile in care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitatile din cererea sa de sprijin sau a fost instiintat cu privire la intentia APIA de a efectua un control la fata locului si daca in urma controlului la fata locului au fost identificate neconformitati, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr.809/2014;
 • in cazul constatarii unor nereguli/fraude, A.P.I.A. intreprinde demersurile necesare recuperarii sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 si/sau aplica prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • nu se acorda nici o plata daca se stabileste ca au fost create conditii artificiale pentru obtinerea platilor aferente schemelor de plata, cu scopul de a obtine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/masuri de plata conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
 • structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curtii de Conturi a Romaniei si alte structuri competente au dreptul de a verifica informatiile din dosarul cererii unice de plata precum si documentele aflate in legatura cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);
 • Animalul solicitat in cererea unica de plata pentru SCZ (doar vaca din rase de carne si/sau vaca metisa cu rase de carne) supus unei circumstante naturale, care se notifica la APIA in maxim 10 zile lucratoare de la data evenimentului, poate fi inlocuit cu alt animal existent in exploatatia cu cod ANSVSA pana la data notificarii, fara pierderea dreptului la plata sprijinului, in urmatoarele conditii:
  • beneficiarul sa nu fi fost informat de APIA in privinta unei neconformitati din cererea unica de plata;
  • beneficiarul sa nu fi fost informat cu privire la intentia APIA de a efectua un control la fata locului;
  • animalul, care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de acordare la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala;
  • beneficiarul trebuie sa depuna pasaportul si adeverinta de la Registrul genealogic pentru animalul care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala.

Fermierul trebuie sa declare ca:

 • indeplinesc conditia de fermier activ in intelesul art. 9 din regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • datele inscrise in formularul de cerere privind solicitarea SCZ-TC si in documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte si valabile in caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale in vigoare;
 • sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date APIA, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice si sunt de acord sa fie facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001;
 • am depus la dosarul cererii documentele generale si specifice SCZ-TC in conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • am fost informat asupra conditiilor de eligibilitate si am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII.

Fermierul se angajeaza:

 • sa pun la dispozitia APIA in orice moment documentele suplimentare solicitate;
 • sa comunic in scris APIA, in termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate in cerere si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cerererii si data acordarii platii (conform art. 8 alin.(1) litera i din OUG 3/2015, cu modificari si completari) sa comunic in scris APIA, in termen de 10 zile calendaristice reducerea efectivului de animale in perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererii unice de plata, ca urmare a unor cazuri de circumstante naturale in caz contrar evenimentul nu este luat in considerare iar animalele vor fi generatoare de sanctiuni;
 • daca exploatatia a fost afectata de un caz de forta majora, sa comunic in scris Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in termen de 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului (conform art. 31 alin. (1) din OUG 3/2015, cu modificari si completari), in caz contrar animalele vor fi respinse de la plata si vor fi generatoare de sanctiuni, daca evenimentul de forta majora s-a petrecut in perioada de retinere;
 • sa prezint documentele conform actelor normative in vigoare privind aparitia cazurilor de forta majora, circumstante exceptionale si circumstante naturale;
 • sa permit accesul in exploatatie pentru efectuarea controlului la fata locului;
 • sa respect normele de ecoconditionalitate prevazute la art. 93 si anexa ii din regulamentul (ue) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE