Cum se calculeaza contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate pentru arenda

Facebook
Twitter

Incepand cu 1 ianuarie 2014, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere, arenda) se datoreaza contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate in procent de 5,5%.

Baza de calcul a acestei contributii este reglementata de art. 296^22 alin. (2^1) și (2^2) din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

„ (2^1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea  bunurilor agricole  in  regim  de  retinere  la  sursa a  impozitului,  este  diferenta  dintre  venitul  brut  si  cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

(2^2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.”

Unde apar dificultati?

 „In momentul in care se plateste un contract de arenda, retinere contributiei de sanatate se face de catre platitorul de venit, calculand pentru acel contract plafonul maxim pentru contributia la sanatate. E posibil ca o persoana fizica sa aiba mai multe contracte de arenda iar pentru fiecare dintre acestea sa se retina contributia de sanatate. Cumulandu-se bazele de calcul pentru toate aceste contracte, se pot identifica unele cazuri de depașire a plafonului maxim pentru care se datoreaza plata contributiei de sanatate. In acest caz, intervine obligatia ANAF de a regulariza situatia persoanei fizice iar actul normativ analizat astazi are acest scop. Acesta adopta și modifica formularul 260 „Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale”, a precizat consultantul fiscal Adrian Benta.

Expertul a amintit și alte doua situatii cand s-ar impune regularizarea contributiei la sanatate:

1. Venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere, calificate in categoria veniturilor din activitati independente;

In acest caz, daca la sfarsitul anului anterior persoana fizica realiza venituri din mai mult de 5 contracte, impozitarea nu se mai realizeaza prin aceasta procedura ci prin procedura veniturilor din activitati independente, persoana fizica avand obligatia sa conduca contabilitate in partida simpla din care sa rezulte incasarile și platile.

2. Venituri din inchiriere in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE