Cum sa concepem un plan de afaceri pentru a incasa 15.000 euro, finantare pentru fermele mici

Facebook
Twitter

Prin Submasura 6.3 ,, Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’’ fermierii pot incasa un sprijin de 15.000 euro, acordati in doua transe. Beneficiarii acestei submasuri sunt agricultorii care au in proprietate o exploatatie agricola incadrata ca ,,ferma mica’’, in acord cu prevederile legale.

Clasificarea de ferma mica este atribuita exploatatiilor agricole care au o dimensiune de productie standard intre 4.000 si 11.999 SO, iar beneficiarii trebuie sa aiba calitatea de persoana juridica romana si sa aiba drept de proprietate/folosinta asupra acelei exploatatii.

Si pentru accesarea acestei submasuri este necesara completarea unui plan de afaceri, prin care solicitantul isi va dovedi eligibilitatea pentru incasarea sprijinului si va clarifica modul in care va folosi sprijinul primit. Iata principalele informatii solicitate intr-un plan de afaceri pentru aceasta submasura.

Datele de identificare ale solicitantului

In prima sectiune a planului de afaceri, solicitantul va trebui sa precizeze datele personale, respectiv nume, prenume, adresa, functia detinuta, adresa sediului social, domiciliul, locul de munca si pregatirea profesionala (pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa fi absolvit minimum 8 clase).

Tot in aceasta sectiune se va completa si obiectul de activitate al proiectului pentru care se solicita sprijinul (cultura vegetala sau cresterea animalelor).

Descrierea situatiei actuale

In aceasta sectiune se va descrie activitatea solicitantului si a exploatatiei, cu cel putin 24 de luni inainte de depunerea cererii de finantare. De asemenea se va preciza si modul de constituire/preluare al exploatatiei si numarul actual de salariati.

Data de inregistrare la Registrul Comertului, APIA, ANSVSA  si Registrul Agricol dar si forma de organizare sub care s-a inregistrat (SRL, SA, PFA etc.) vor trebui de asemenea completate in aceasta sectiune.

Bazele de productie ale solicitantului

In aceasta rubrica, solicitantul va trebui sa specifice dimensiunea terenurilor agricole incluse in exploatatia sa, mentionand si tipul lor (teren arabil, sere/solarii, livezi, podgorii, etc.).Pentru exploatatiile zootehnice, beneficiarul va specifica numarul de animale detinute in proprietate, in functie de specia fiecaruia.

Principiile de selectie indeplinite

In aceasta sectiune, beneficiarul va introduce punctajele estimate ale criteriilor de selectie si documentele doveditoare. In acest caz, punctajul introdus are doar valoare orientativa pentru ca autoritatile vor efectua verificari ulterioare.

Obiectivele si detalierea actiunilor propuse

In acest capitol, beneficiarul va descrie in detaliu ce masuri urmeaza sa ia in urma primirii sprijinului si cum planuieste sa creasca veniturile exploatatiei dupa ce va incasa ajutorul (masuri de modernizare, extindere, restructurare, etc.), fara a-si schimba insa sectorul de activitate.

Strategia de valorificare pe piata a produselor obtinute

In aceasta sectiune, solicitantul trebuie sa precizeze cum urmeaza sa-si valorifice/comercializeze productia obtinuta. Vor trebui specificate denumirile furnizorilor de materii prime, produsele sau serviciile oferite, cantitatea aproximativa si valoarea estimativa in Euro.

De asemenea, vor trebui mentionati si principalii clienti ai solicitantului, denumirea acestora si valorile estimative ale tranzactiilor, exprimate in Euro.

Tipul si cantitatea produselor obtinute in timpul implementarii proiectului

In aceasta rubrica se vor specifica productiile actuale/precedente inregistrate de exploatatiile agricole, adica gradul de utilizare al capacitatii de productie si modul in care evolueaza aceasta in timp. Aici se va specifica productia pentru fiecare cultura/animal in parte, mentionandu-se atat cantitatea/unitatile produse dar si valoarea fiecarei categorii produse.

Graficul de timp pentru realizarea obiectivelor si etapelor

Aceasta sectiune consta intr-un tabel, in care beneficiarul va trebui sa specifice perioada de implementare a fiecarei masuri, ce activitati va presta in perioada de implementare a proiectului, pe fiecare luna, timp de maximum 36 de luni. Tot in aceasta sectiune va trebui precizata si perioada destinata comercializarii productiei obtinute.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE