Cum poti obtine finantare europeana pentru procesarea produselor agricole

Facebook
Twitter

Fermierii care sunt organizati in intreprinderi care realizeaza investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole pot accesa sprijinul aferent submasurii 4.2 – „Sprijin pentru procesarea produselor agricole, prin care pot obtine finantare europeana, in procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti.

Obiectivele submasurii:

Infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;

Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;

Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;

Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;

Cresterea numarului de locuri de munca.

Beneficiarii:

Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare.

Sprijinul  nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE