Cum poate fi accesat sprijinul pentru conservarea padurilor. Informatii utile

Facebook
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca incepand de astazi, 2 martie, se depun Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, sesiunea 3/2020, aferente Masurii 15, Submasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul  Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

In conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 53/19.02.2020, Cererile se vor depune la Centrele judetene/locale APIA si al Centrului Municipiului Bucuresti, pana la data de 15 mai 2020 inclusiv.

Alocarea financiara pentru sesiunea 3/2020 este de 51.531.090 euro.

Pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, solicitantul depune o cerere de sprijin  – conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului; cererea se depune online pe site-ul www.apia.org.ro, in aplicatia electronica M15, se tipareste, se semneaza si se depune impreuna cu documentele aferente. In cazuri exceptionale, cererea de sprijin se poate depune doar pe suport de hartie impreuna cu documentele aferente.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar), proprietarilor (inclusiv Unitatilor Administrativ Teritoriale) de paduri din fondul forestier national, in baza unui angajament incheiat pentru o perioada de 5 ani si vizeaza compensarea pierderilor de venit si a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementarii unuia sau a celor doua pachete ale schemei de ajutor de stat:

  • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste, pentru care beneficiarul primeste 38 euro/an/ha pentru intreaga suprafata inclusa in angajament;
  • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri, pentru care beneficiarul primeste 137 euro/an/ha pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai impreuna cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentru suprafete mai mari de 500 ha se aplica degresivitatea sprijinului financiar, astfel ca nivelul platilor va fi ajustat.

Suprafata minima pentru care se incheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care detin suprafete mai mici si/sau care nu indeplinesc conditiile de accesare se pot asocia pentru a aplica in cadrul schemei de ajutor de stat.

Pentru a fi eligibili in cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie sa indeplineasca  mai multe cerinte, printre care enumeram:

  • sa detina amenajament silvic in vigoare pe toata suprafata din angajament,
  • sa detina contract de administrare sau prestari servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru intreaga suprafata din angajament,
  • sa participe in cadrul angajamentului cu toata suprafata de teren forestier detinuta intr-o unitate de productie si/sau protectie (conform amenajamentului silvic),
  • sa delimiteze o zona de liniste compacta de cel putin 20% din totalul suprafetei pentru care se incheie un angajament, in cadrul careia nu se vor efectua taieri de masa lemnoasa pe intreaga perioada a angajamentului, cu exceptia situatiilor prevazute in Ghidul solicitantului (Pe suprafata din afara zonei de liniste, beneficiarul are dreptul sa efectueze lucrarile prevazute de amenajamentul silvic, avandu-se in vedere ca pe perioada angajamentului sa nu se intervina cu lucrari mai mult de o data pe aceeasi unitate amenajistica, cu exceptia situatiilor prevazute in Ghidul solicitantului),
  • sa contracteze si sa efectueze lucrari de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operatiile de adunat, scos si apropiat, pana la platforma primara, pe suprafata parcursa cu rarituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2,
  • sa respecte normele privind eco-conditionalitatea pe toate terenurile agricole apartinand exploatatiei agricole si pe toata perioada angajamentului, in cazul in care detin si suprafete agricole.

Padurile incadrate in tipul I functional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi trebuie sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata.

Cererile de sprijin pot fi depuse si dupa data de 15 mai, respectiv pana la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucratoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul daca cererea de plata ar fi fost depusa pana in termenul de 15 mai 2020 inclusiv.

Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fara aplicarea de penalitati, pana la data de 2 iunie 2020 inclusiv, cu posibilitatea depunerii pana la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul daca formularul de modificare ar fi fost depus in termenul de 2 iunie 2020 inclusiv.

Informatii detaliate pentru accesarea sesiunii 3/2020 aferenta Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” se regasesc postate pe site-ul APIA.

Totodata, reamintim ca in intervalul 02 martie – 15 mai 2020 inclusiv, se depun la Centrele judetene/locale APIA si al Centrului Municipiului Bucuresti, Cererile de plata aferente sesiunii 1/2017, anul 4 de angajament si sesiunii 2/2019, anul 2 de angajament pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, aferenta Masurii 15, SubMasura 15.1, informatii relevante regasindu-se pe site-ul APIA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE