Cum iti stabileste din oficiu Fiscul impozitul

Facebook
Twitter

In Monitorul oficial din 30 martie 2016, au fost publicate doua prevederi normative cu aplicabilitate in domeniul fiscal, respectiv procedura stabilirii din oficiu a impozitelor, cand contribuabilul se sustrage de la obligatia depunerii declaratiilor, si  procedura de raportare in domeniul jocurilor de noroc.

„Actul normativ analizat astazi aduce o noua procedura de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de contribuabili, cand acestia nu isi respecta obligatia legala de a depune declaratiile fiscale la termenul prevazut de lege. Procedura se adreseaza in principal persoanelor juridice si nu se aplica persoanelor fizice pentru impozitul pe venit. Daca persoana fizica are calitate de platitor al altor taxe, cum ar fi TVA sau este angajator si achita impozitele pe salarii, in acest caz procedura ii este aplicabila”, precizeaza consultantul fiscal Adrian Benta.

Proceduri preliminare

Compartimentele de specialitate din cadrul autoritatii fiscale ce constata ca un contribuabil nu si-a indeplinit obligatia declarativa, vor instiinta contribuabilul cu privire la obligatia depunerii declaratiei. Aceasta instiintare trebuie adresata de organul fiscal in termen de maxim 15 zile de la data la care expira termenul legal pentru depunerea declaratiilor.

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale de indata, iar in termen de 20 de zile de la data comunicarii instiintarilor, organul fiscal actualizeaza listele cu contribuabilii pentru care se va efectua impunerea din oficiu.

„Pentru stabilirea din oficiu a impozitelor, analiza se efectueaza automat, cu exceptia TVA si a impozitului pe profit, pentru care se va extinde o analiza documentara. Impunerea din oficiu se realizeaza prin emiterea formularului 160, ce se comunica contribuabilului conform procedurilor agreeate de Codul de procedura fiscala”, mai arata consultantul fiscal Adrian Benta.

In termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul poate depune declaratia fiscala sub sanctiunea decaderii, la implinirea acestui termen. La momentul depunerii declaratiei de impunere de catre contribuabil, se anuleaza din oficiu decizia de impunere emisa de organul fiscal.

Aspecte procedurale privind determinarea sumelor din oficiu

Pentru impozitele si taxele regasite in vectorul fiscal al contribuabilului a caror perioada fiscala este luna sau trimestrul, cu exceptia impozitului pe profit si TVA, organul fiscal analizeaza declaratiile depuse de contribuabil o perioada anterioara de 24 luni pentru impozitele cu declarare lunara, respectiv 36 de luni pentru impozitele cu declarare trimestriala sau semestriala.

In cazul in care se identifica cel putin 4 declaratii depuse in perioada analizata, impozitul stabilit din oficiu se determina ca medie aritmetica a sumelor declarate din perioada analizata.

Pentru anii anteriori din perioada analizata, impozitul se actualizeaza cu indicele preturilor de consum. Pentru impozitele stabilite din oficiu aferente exercitiului curent, nu se actualizeaza media aritmetica cu indicele inflatiei.

Daca nu se identifica 4 declaratii depuse, in perioada analizata, si pentru aceste impozite se va aplica o procedura diferita cu analiza documentara.

In fiecare zi, compartimentul cu atributii fiscale intocmeste lista contribuabililor pentru care s-a efectuat emiterea deciziilor de impunere din oficiu si lista contribuabililor ce vor fi supusi unei analize documentare pentru celelalte categorii de impozite.

Analiza documentara pentru impozitul pe profit si pentru impozitele la care nu s-au identificat 4 declaratii depuse

In aceasta situatie, compartimentul de specialitate analizeaza urmatoarele documente:

  • declaratiile de impunere existente;
  • declaratii informative depuse;
  •  fise fiscale;
  •  eventuale decizii de impunere emise de inspectia fiscala;
  •  situatiile financiar contabile;
  •  informatii obtinute de la terti;
  •  alte informatii ce au relevanta.

In urma acestei analize, compartimentul de specialitate intocmeste referatul de impunere din oficiu, prin care se motiveaza valoarea impozitului stabilit din oficiu si se emite decizia de impunere.

Procedura privind TVA

Avand in vedere specificul acestei taxe, actul normativ analizat adopta o procedura aplicabila contribuabililor ce s-au sustras de la obligatia depunerii deconturilor de TVA. Aceasta impunere din oficiu se realizeaza in urma analizei documentare si este o estimare a TVA de plata datorata de contribuabil pentru perioada in care acesta nu si-a indeplinit obligatiile declarative.

In vederea estimarii TVA de plata, organul fiscal analizeaza o perioada anterioara de 12 luni consecutive. Daca in aceasta perioada nu s-a identificat niciun decont de TVA depus, se extinde perioada analizata la 24 luni.

Din identificarea deconturilor depuse, se extrag sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza media.

Aceste date se compara cu sumele regasite in declaratiile informative formular 394. Incepand cu declaratiile aferente lunii ianuarie 2016, se iau in considerare mediile TVA colectata din aceste formulare. Practic, se va analiza media TVA din deconturile de TVA formular 300 cu media TVA colectata din declaratiile 394, iar suma stabilita din oficiu este cea mai mare dintre aceste medii.

Fiind un act normativ emis de un organ fiscal, nu se tine cont de TVA dedus la achizitii.

In situatia in care nu se identifica niciun decont de TVA, nu se identifica declaratiile informative 394 si se identifica eventuale declaratii 390 privind achizitiile si livrarile intracomunitare, in acest caz TVA estimata reprezinta valoarea medie a achizitiilor intracomunitare la care se aplica cota de TVA.

In cazul in care nu se pot identifica niciun fel de elemente pentru aplicarea procedurilor de estimare din oficiu, se intocmeste o lista cu acesti contribuabili, in vederea stabilirii riscului fiscal si implicit a programarii diverselor inspectii.

Mai retinem si aspectul ca deciziile de impunere din oficiu vor fi comunicate contribuabilului intr-una dintre procedurile prevazute de art. 47 din Codul de procedura fiscala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE