Creditul din surse BIRD pentru proiecte de dezvoltare rurală

Facebook
Twitter

Creditul pentru proiecte de dezvoltare rurală este un credit care satisface diversele nevoi de finanţare ale întreprinzătorilor, de activitate curentă, sau de investiţii.

Creditul se poate acorda din surse BIRD pentru:

 • îmbunătăţirea şi stabilizarea mediului economic al comunităţilor rurale din zona Proiectului prin promovarea întreprinderilor implicate direct în sau care deservesc sectorul agroalimentar şi furnizarea de credite şi servicii de dezvoltare rurală pentru acestea;
 • pentru accelerarea transformării economice a economiei rurale prin creşterea fluxului de investiţii de capital către acest sector.

Clienți eligibili:

 • Societăţi comerciale/agricole înfiinţate în conformitate cu legile în vigoare în România, cu cel puţin 51% din capitalul social în proprietate privată, care au sediul:

(i) în zone rurale, sau

(ii) în zone urbane şi angajate în activităţi legate de economia rurală; de ex. producţia şi procesarea inputurilor/outputurilor agricole (materii prime, materiale, utilaje şi altele asemenea pentru agricultură, respectiv produse rezultate din agricultură).

 • Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale, înregistrate în România, rezidente în zone rurale sau care derulează activităţi economice în aceste zone.

Zona Proiectului/ Zona rurală reprezintă:

 • Orice localitate din România, cu excepţia următoarelor oraşe: Bacău, Brăila, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Ploieşti şi Timişoara

Perioada de creditare:

 • Pentru finanţarea activităţii curente: maxim 36 luni.
 • Pentru finanţarea investiţiilor: scadenţa finală de rambursare a creditului nu trebuie să depăşească data de 01.10.2017.

Valoarea creditului

 • Maxim 500.000 USD (sau echivalentul în lei

Creditul pentru proiecte de dezvoltare rurală poate fi acordat pentru activităţi eligibile la finanţare care:

 • se vor dovedi fezabile tehnic şi economic şi viabile din punct de vedere financiar şi comercial;
 • se vor dovedi proiectate în conformitate cu standardele corespunzătoare de sănătate, siguranţă şi de mediu, prevăzute în legile şi reglementarile din România;
 • vor genera, minim, o valoare prezentă netă pozitivă la o rată de actualizare care este cel puţin egală cu costul creditului, incluzând dobânda şi comisioanele;
 • vor fi realizate prin aplicarea unor proceduri de achiziţii în conformitate cu practicile comerciale ale beneficiarilor eligibili în scopul achiziţionării de bunuri şi lucrări la preţuri de piaţă corecte.

Banca ofertantă:

 • Banca Comercială Carpatica

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE