Cine scapa de plata contributiei de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Facebook
Twitter

In Monitorul oficial din data de 24 noiembrie 2015 a fost publicat ordinul ANAF privind scutirea la plata contributiei de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor atunci cand contribuabilul este asigurat social intr-un alt stat membru, in Elvetia sau intr-un alt stat cu care Romania are semnat un acord de recunoastere a asigurarilor sociale.

Cu aceasta ocazie, identificam si un nou formular fiscal, formularul 602 ~Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor“.

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt supuse contributiei individuale de sanatate in procent de 5,5%, conform procedurii prevazute de art. 296^21 alin. (1) lit. I) din Codul fiscal.

In esenta, din venitul brut contractat, se scade o cota de cheltuieli forfetare de 25% in anul 2015, la care se datoreaza contributia la sanatate, fara ca aceasta sa nu depaseasca un plafon superior de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

Incepand cu 01 ianuarie 2016, cota de cheltuieli forfetare pentru aceste categorii de venituri, este de 40%.

Regulamentele comunitare stabilesc dreptul unei persoane fizice de a se asigura social intr-un stat, fapt pentru care daca aceeasi persoana fizica realizeaza venituri dintr-un alt stat, in acest celalalt stat nu i se mai poate solicita plata unor asigurari sociale.

Aceasta situatie este clarificata si prin dispozitiile Deciziei Comisiei Centrale Fiscale nr. 2/2015, ale carei proceduri de aplicare sunt adoptate prin prezentul act normativ.

In acest sens, persoanele fizice indiferent de cetatenie, de domiciliul stabil sau resedinta, ce detin o asigurare sociala de sanatate incheiata pe teritoriul unui alt stat membru, in spatiul economic European, in Elvetia sau in alte state cu care Romania are un acord bilateral, nu sunt obligate in Romania la plata contributiei de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.

Nu sunt obligate la plata contributiei de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor nici persoanele fizice provenind din state cu care Romania nu are acorduri de recunoastere a asigurarilor sociale, cand acestea nu au dreptul de sedere temporara mai mare de 90 de zile.

In vederea scutirii la plata a contributiei de sanatate, persoanele fizice interesate depun la organul fiscal competent direct sau prin imputernicit, „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” – formular 602. Aceasta declaratie se depune insotita de documentele justificative de incadrare in situatiile ce atesta scutirea.

Dintre aceste documente justificative enumeram:

 a) document portabil A1;

 b) TR/R1 – formular privind legislatia aplicabila;

 c) PM/RO101 – certificat privind legislatia aplicabila:

 d) MD/RO101 – certificat privind legislatia aplicabila etc.

Data pentru depunerea acestor documente este la latitudinea contribuabilului, legiuitorul stabilind urmatoarea procedura:

 – pentru contribuabilii care solicita exceptarea de la plata contributiei inca de la inregistrarea initiala a contractelor la ANAF, organul fiscal nu emite decizii de impunere privind platile anticipate ale contributiei de sanatate;

 –  pentru persoanele ce depun declaratia ulterior semnarii contractelor de cedare a folosintei bunurilor, se desfiinteaza total sau partial deciziile de impunere privind plata contributiei de sanatate de la data cand sunt indeplinite conditiile pentru scutire.

Declaratia 602 se completeaza in doua exemplare si se depune numai pe suport hartie la organul fiscal. Aceasta se transmite la registratura organului fiscal, prin posta cu confirmare de primire, insotita de documentele justificative.

Aceasta procedura este aplicabila contractelor de inchiriere cand impozitul se calculeaza de organul fiscal in baza declaratiilor de venit ale contribuabilului.

Deocamdata este neclara situatia procedurii aplicabile pentru contractele de arenda, cand platitorul arendei retine impozitul si contributia de sanatate prin stopaj la sursa. Sa speram ca se va clarifica si acest aspect cat mai curand.

Consultant fiscal,

Adrian Benta

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE