Cine poate obtine finantare prin masura de agromediu si clima si care sunt fondurile disponibile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA reaminteste fermierilor care isi doresc sa practice o agricultura orientata catre mediu ca pot incasa un sprijin suplimentar, prin Masura 10- Agromediu si clima, in urma indeplinirii unor conditii specifice. Iata care sunt acestea si care sunt beneficiarii eligibili:

Beneficiarii platilor compensatorii pentru M.10 sunt:

 • fermierii care utilizeaza terenuri agricole in cazul pachetelor aplicate pe suprafata (P1-P7 si P9- P11) ale M.10;
 • fermierii care cresc femele adulte de reproductie de rasa pura din rasele locale in pericol de abandon, in cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al M.10.

Plata compensatorie este platita anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din masura de agro-mediu si clima, calculat pentru femelele adulte de reproductie de rasa pura), fiind acordata in urma asumarii unor angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani pentru pachetele masurii M.10.

VALOAREA PLATILOR COMPENSATORII PENTRU M.10

Platile compensatorii care se acorda beneficiarilor M.10 vizeaza compensarea costurilor suplimentare si pierderilor de venit rezultate in urma aplicarii unor masuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversitatii, protectia apelor si a solului).

Valorile platilor compensatorii sunt urmatoarele:

Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala (HNV) – 142 €/ha/an;

Pachetul 2 – practici agricole traditionale (aplicat numai in combinatie cu Pachetul 1):

 • varianta 2.1– lucrari manuale – 100 €/ha/an;
 • varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete – 21 €/ha/an;

Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari:

 • sub-pachetul 3.1 – Crex crex:
  • varianta 3.1.1 –lucrari manuale – 310 €/ha/an;
  • varianta 3.1.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru Crex crex – 231 €/ha/an.
 • sub-pachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus:
  • varianta 3.2.1– lucrari manuale – 159 €/ha/an;
  • varianta 3.2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru Lanius minor si Falco vespertinus – 80 €/ha/an.

Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha/an;

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice – 125 €/ha/an;

Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 • varianta 6.1 – lucrari manuale – 410 €/ha/an;
 • varianta 6.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 €/ha/an.

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 250 €/ha/an;

Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon:

 • Ovine – 87 €/UVM/an;
 • Caprine– 40 €/UVM/an;
 • Bovine – taurine si bubaline– 200 €/UVM/an;
 • Ecvidee – 200 €/UVM/an;
 • Porcine – 176 €/UVM/an.

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina):

 • sub-pachetul 9.1– terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) – 200 €/ha/an;
 • sub-pachetul 9.2– pajisti permanente importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina):
  • varianta 9.2.1 – lucrari manuale – 269 €/ha/an;
  • varianta 9.2.2 – lucraricu utilaje usoare pe pajisti importante pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) – 190 €/ha/an.

Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de pasari comune asociate terenurilor agricole – 92 €/ha/an;

Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):

 • sub-pachetul 11.1– terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):
  • varianta 11.1.1– conversia terenurilor arabile in pajisti – 255 €/ha/an;
  • varianta 11.1.2– zona de protectie pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 €/ha/an.
 • sub-pachetul 11.2– pajisti importante pentru dropie (Otis tarda):
  • varianta 11.2.1 – lucrari manuale – 269 €/ha/an;
  • varianta 11.2.2 – lucrari cu utilaje usoare – 190 €/ha/an;
  • varianta 11.2.3– lucrari cu utilaje grele pe pajisti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 €/ha/an.

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.10

Beneficiarul se angajeaza:

 • sa mentina angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnarii acestuia;
 • sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de baza si specifice la nivelul suprafetelor agricole/efectivelor de animale aflate sub angajament (pentru P8 din M.10), prin completarea caietului de agro-mediu;
 • sa respecte cerintele de baza relevante pachetelor pentru care aplica stabilite pentru fiecare angajament prin fisa tehnica a masurii, pe parcelele agricole si/sau animalele angajate;
 • sa respecte cerintele specifice aferente angajamentului pentru care aplica.

In consecinta, semnarea angajamentului de catre fermier este cerinta de eligibilitate.

Pentru toate pachetele M.10, cu exceptia P8, beneficiarul: 

 • este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul Romaniei, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) si se inregistreaza la APIA cu suprafata agricola;
 • detine o suprafata minima a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha.

Pentru P5:

 • sunt eligibili numai fermierii care detin in cadrul fermei suprafete arabile mai mici de 10 ha.

Pentru P4 si P7:

 • suprafata care face obiectul angajamentului trebuie sa fie diferita de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protectia solului (20% din suprafata de teren arabil a fermei). Asadar, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-conditionalitate, P4/P7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinand unei ferme.

Pentru P8, beneficiarul:

 • detine femele de reproductie de rasa pura locala in pericol de abandon din speciile prevazute in Program, inscrise in registrul genealogic al rasei – sectiunea principala.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE