Cine poate accesa sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici

Facebook
Twitter

Prin sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici, detinatorii unei ferme de subzistenta pot accesa un fond nerambursabil de 15.000 euro. Prin aceasta submasura se incearca imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole de mici dimensiuni si cresterea veniturilor acestora.

Orice detinator al unei exploatatii agricole care se incadreaza in categoria de ,,ferma mica’’ dupa prevederile legale este eligibil pentru accesarea acestui sprijin, atat timp cat indeplineste urmatoarele conditii:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica;

– sa fie persoane juridice romane;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;

– sa aiba studii minime de 8 clase.

De asemenea, persoanele eligibile pentru aceasta subventie trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele forme de organizare:

–  Persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, ,,privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale’’. Persoana poate avea statutul de persoana fizica autorizata, de intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale sau de membru al unei asociatii familiale.

–  Societate cu raspundere limitata cu asociat unic majoritar (majoritate de 50%+1) create conform Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale. In aceasta societate, beneficiarul trebuie sa aiba statutul de asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii sau asociat majoritar (majoritate 50%+1) iar actionarul majoritar trebuie sa aiba si calitatea de administrator in cadrul societatii.

Ce ferme sunt eligibile pentru acest sprijin

Beneficiarii pot accesa acest sprijin daca detin o exploatatie agricola care se incadreaza in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici, sau sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica intre 4.000 – 11.900 euro, valoare de productie standard.

De notat este faptul ca beneficiarii subventiei trebuie ,, sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului’’.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE