Ce sanctiuni primesc fermierii care depun cu intarziere cererea de plata

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Beneficiarul nu va fi sanctionat pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata in cazurile de forta majora si in circumstante exceptionale, se arata intr-un proiect de Ordin de ministru, aflat in dezbatere pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Anual, data-limita de depunere a cererii de plata fara penalizari este 15 mai a fiecarui an calendaristic potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014.

Cu exceptia cazurilor de forta majora sau a circumstantelor exceptionale, pentru depunerea unei cereri de plata dupa data-limita stabilita se aplica in anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucratoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul daca cererea ar fi fost depusa in termenul stabilit. Daca perioada de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice, cererea de plata este respinsa de la plata.

Modificarile la o cerere de plata pot fi acceptate fara aplicarea unei sanctiuni doar pana la data de 31 mai. Introducerea unei modificari pentru cerere dupa aceasta data-limita presupune aplicarea unei sanctiuni de 1% pe zi lucratoare la sumele cuvenite. Modificarile privind cererea de plata pot fi admise pana la ultima data de depunere cu intarziere a cererilor unice. Modificarile referitoare la o cerere de plata nu sunt admise dupa data mentionata.

O cerere poate fi retrasa total sau partial in orice moment, in urma unei solicitari scrise, cu exceptia cazului in care beneficiarul a fost instiintat cu privire la neconformitatile pe care le contine cererea de plata (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost instiintat cu privire la intentia agentiei de a intreprinde un control la fata locului.

Daca in urma acestui control au fost constatate neconformitati, beneficiarul nu mai poate retrage partile din cererea de plata la care se refera aceste neconformitati. Daca in urma controlului realizat nu se identifica neconformitati, beneficiarul poate retrage cererea de plata. In perioada dintre instiintarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren si stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu isi poate retrage cererea de plata. In urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situatia in care se afla inainte de a depune cererea de plata sau partea respectiva din cererea de plata.

Depunerea cererilor de plata pentru anul 2017 va debuta la 1 martie.

Sanctiuni pentru nedeclararea tuturor suprafetelor (pachetele 1-7)

In cazul in care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declara toate suprafetele, iar diferenta dintre suprafata totala declarata in cererea de plata, pe de o parte, si suma dintre suprafata declarata si suprafata totala a parcelelor nedeclarate, pe de alta parte, este mai mare de 3% din suprafata totala declarata, valoarea totala a platilor directe pe suprafata si/sau a sprijinului in cadrul masurilor de sprijin pe suprafata cuvenite beneficiarului pentru anul in care s-a constatat nedeclararea se reduce cu pana la 3% in functie de gravitatea omisiunii, astfel:

  • daca suma suprafetelor parcelelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafata totala declarata, beneficiarul va fi sanctionat cu un procent de 1%;
  • daca suma suprafetelor parcelelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafata totala declarata, beneficiarul va fi sanctionat cu un procent de 2%;
  • daca suma suprafetelor parcelelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 50% din suprafata totala declarata, beneficiarul va fi sanctionat cu un procent de 3%.

In cazul in care diferenta dintre suprafata totala declarata in cererea de plata, pe de o parte, si suma dintre suprafata declarata si suprafata totala a parcelelor nedeclarate, pe de alta parte, este mai mica sau egala cu 3% din suprafata totala declarata, beneficiarul nu va fi sanctionat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE