APIA: subventia pentru vacile de lapte. Ce conditii trebuie sa indeplineasca solicitantii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care se ocupa cu cresterea vacilor de lapte pot accesa si in 2018 sprijinul cuplat de la APIA, acordat pentru maxim 250 de exemplare. Iata care sunt conditiile de eligibilitate impuse de agentie:

a) solicitantul SCZ-VL indeplineste conditia de fermier activ;

b) sprijinul cuplat se acorda pentru un efectiv de minimum 10 si maximum 250 de capete vaci de lapte, pentru care nu s-a beneficiat in anii anteriori de SCZ pentru categoria vaci din rase de carne si/sau metise cu rase de carne, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA. In cazul in care exploatatia se afla in localitati din zona montana, prevazute in ghidul pentru Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 – 2020, sprijinul se acorda pentru un efectiv de minimum 5 si maximum 250 capete vaci de lapte, pentru care nu s-a beneficiat in anii anteriori de SCZ pentru categoria vaci din rase de carne si / sau metise cu rase de carne, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA.

c) vacile de lapte pentru care se solicita sprijin cuplat au varsta de maxim 10 ani la data limita de depunere a cererii unice de plata;

d) vacile de lapte pentru care se solicita sprijin cuplat sunt inscrise in Registrul Genealogic al rasei;

e) vacile de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere. Sunt eligibile inclusiv vacile de lapte care pana la finalul perioadei de retinere de 6 luni au intrat/iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA ale solicitantului si/sau in/din exploatatiile cu cod ANSVSA ale asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat;

f) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere

g) solicitantul detine registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000;

h) solicitantul detine un contract incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plata, cu un prim-cumparator si cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui sau, in cazul in care producatorul detine unitate proprie de procesare a laptelui, sa detina copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe o nota de intrare-receptie care atesta livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum si copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa obiectul de activitate, respectiv procesare lapte sau in cazul vanzarilor directe, sa detina carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispozitie de incasare a valorii aferente laptelui comercializat/factura care sa ateste vanzarea laptelui sau a produselor lactate

i) vacile de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie sa aiba cel putin o fatare pana la data-limita de depunere a cererilor fara penalizari / data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala, pentru vaca de lapte care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala si sa aiba un produs inregistrat in RNE.

Alte conditii de acordare:

– sprijinul se calculeaza pentru un efectiv de minim 10 capete vaci de lapte eligibile/ 5 capete vaci de lapte, din zona montana, eligibile;

– nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea sprijinului cuplat-categoria vaci de lapte, poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata sprijinului cuplat respectiv penalitati/sanctiuni suplimentare;

– in cazul in care controlul la fata locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine / reprezentantul legal, intreaga cerere se respinge de la plata, cu exceptia ANTZ 7 si ANTZ 8;

– schema de plata poate fi retrasa total, in scris, in orice moment, mai putin in situatiile in care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitatile din cererea sa de sprijin sau a fost instiintat cu privire la intentia APIA de a efectua un control la fata locului si daca in urma controlului la fata locului au fost identificate neconformitati, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;

– in cazul constatarii unor nereguli/fraude, A.P.I.A. intreprinde demersurile necesare recuperarii sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 si/sau aplica prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

– nu se acorda nici o plata daca se stabileste ca au fost create conditii artificiale pentru obtinerea platilor aferente schemelor de plata, cu scopul de a obtine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/masuri de plata conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

– structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curtii de Conturi a Romaniei si alte structuri competente au dreptul de a verifica informatiile din dosarul cererii unice de plata precum si documentele aflate in legatura cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);

Animalul solicitat in cererea unica de plata pentru SCZ supus unei circumstante naturale, care se notifica la APIA in maxim 10 zile lucratoare de la data evenimentului, poate fi inlocuit cu alt animal existent in exploatatia cu cod ANSVSA pana la data notificarii, fara pierderea dreptului la plata sprijinului, in urmatoarele conditii:

– beneficiarul sa nu fi fost informat de APIA in privinta unei neconformitati din cererea unica de plata;

– beneficiarul sa nu fi fost informat cu privire la intentia APIA de a efectua un control la fata locului;

– animalul, care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de acordare la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala;

– beneficiarul trebuie sa depuna pasaportul si adeverinta de la Registrul genealogic, pentru animalul care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE