APIA: sprijin exceptional, pentru fermierii din sectorul vegetal. Pana cand se pot depune cererile?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii, prin APIA, informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada  19 august – 2 septembrie 2022 inclusiv, primeste Cereri de solicitare a ajutorului exceptional acordat producatorilor agricoli din sectorul vegetal.

Aceasta schema de sustinere financiara are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru sustinerea unor cheltuieli angajate in perioada 24 februarie – 12 august 2022, cu achizitia de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante si/sau produse de protectie a plantelor si/sau motorina, necesare in anul 2022 pe suprafetele cu plantatii pomicole pe rod si/sau cu arbusti fructiferi si/sau cu plantatii viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizeaza eficient resursele, gestioneaza nutrientii si aplica metode de productie favorabile mediului si climei prin activitatea agricola de intretinere a plantatiilor pe care o desfasoara.

Cererile se depun/transmit (prin fax/posta/eletronic) la Centrele APIA unde au depus Cererea unica de plata 2022.  

APIA pune la dispozitia solicitantilor formulare pretiparite ale cererii de solicitare ajutorului exceptional, incarcate cu datele preluate din IACS – Cererea unica de plata 2022: date de identificare, suprafete si culturi (coduri de cultura) declarate, iar acestia trebuie sa le verifice/completeze/corecteze daca este cazul.

Citeste si: Eurostat: UE a importat miere in valoare de 405,9 milioane de euro

Documentele atasate cererii sunt urmatoarele:

copie a documentelor justificative de achizitie de la furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse fertilizante, motorina, produse de protectie a plantelor, dupa caz, emise in perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022;

copie document coordonate bancare in conditiile in care coordonatele bancare sunt diferite fata de coordonatele bancare inscrise in cererea unica de plata 2022;

declaratie pe proprie raspundere privind inregistrarea in scopuri de TVA – Anexa 11 din Ghidul solicitantului:

-pentru solicitantii neplatitori de TVA va fi decontata intreaga valoare inscrisa in documentul justificativ de achizitie;

-pentru solicitantii inregistrati ca platitori de TVA aceasta nu se deconteaza prin ajutorul exceptional.

Documentele depuse/transmise in copie de catre beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate si insusite prin semnatura de catre beneficiar.

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

a) sa solicite ajutorul exceptional prin depunerea cererii la centru APIA la care este arondat;

b) sa fie inregistrati in evidentele APIA cu cererea unica de plata 2022 cu suprafete declarate de teren cu plantatii pomicole pe rod si/sau cu arbusti fructiferi si/sau cu plantatii viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevazute la codurile mentionate in anexa nr.1; suprafetele declarate se incadreaza in intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, pana la maxim 200 ha inclusiv chiar daca suprafetele declarate in cererea unica 2022 sunt mai mari de 200 ha;

c) sa achizitioneze resurse materiale pe baza de documente justificative, precum documente fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care sa rezulte datele de identificare ale solicitantului respectiv nume si prenume/denumire, in perioada 24 februarie-12 august 2022;

d) sa mentina suprafata aferenta culturilor pentru care beneficiaza de ajutor exceptional, in anul de cerere 2023.

Grantul financiar unitar este in cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro in conformitate cu  prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

Suma care se acorda beneficiarilor este obtinuta prin inmultirea grantului financiar unitar, exprimat in lei/hectar, cu suprafata declarata cu plantatii pomicole pe rod si/sau cu arbusti fructiferi si/sau cu plantatii viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unica de plata 2022, exprimata in hectare si nu poate depasi valoarea maxima de 175.000 lei/ beneficiar.

In cazul in care suma de plata calculata prin inmultirea grantului financiar unitar, exprimat in lei/hectar, cu suprafata declarata cu plantatii pomicole pe rod si/sau cu arbusti fructiferi si/sau cu plantatii viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unica de plata 2022, exprimata in hectare este mai mare decat valoarea totala a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achizitionate, atunci se aproba suma reprezentand valoarea totala a documentelor justificative. In cazul in care suma calculata este mai mica decat valoarea totala a documentelor justificative depuse pentru resursele materiale achizitionate, atunci se aproba aceasta suma calculata.

Resursele financiare totale necesare implementarii schemei de ajutor sunt de 126.150,673 mii lei, echivalentul sumei de 25.490,649 mii euro stabilit in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigura astfel:

a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, finantare externa nerambursabila conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;

b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, de la bugetul de stat in conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 si in limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie. In situatia in care sumele centralizate depasesc resursele financiare aprobate cu aceasta destinatie, valoarea ajutorului exceptional se reduce proportional pentru toti beneficiarii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE