APIA primeste cereri pentru motorina utilizata in trimestrul I – 2016

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza ca pana la data de 3 mai se pot depune cererile de plata pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, a carui valoare unitara, determinata potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achizitioneaza cantitatile necesare de motorina si solicita documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele acestora, in vederea efectuarii lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare.

Cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

Pentru sector vegetal:

 • a) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 • b) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul vegetal, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;
 • c) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • d) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sector zootehnic:

 • a)situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din OMADR 1727/2015;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia privind calculul efectivului:
  – rulat realizat pentru pasari si/sau porci intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr.10 aferent perioadei;
  – mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, conform modelului din anexa nr.10;
  – numarului de familii de albine/cutii pentru viermii de matase realizat, aferent perioadei.
 • d) copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 • e) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sector imbunatatiri funciare:

 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.11;
 • d) copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar;
 • e) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicita ajutorul de stat;
 • f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Indiferent de sectorul pentru care se solicita ajutor solicitantii depun si declaratia pe propria raspundere cu privire la incadrarea in categoria „firme in dificultate”, daca au survenit modificari fata de cea initiala.

Cererile de plata pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisa de catre administratorul /reprezentantul legal si este insotita de copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE