APIA, noutati despre subventia la motorina

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA reaminteste potentialilor beneficiari ca primeste Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01.04. – 30.06.2021 (trim. II al anului 2021), in conformitate cu HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere faptul ca ultima zi de depunere al cererilor de plata este 31.07.2021,iar aceasta este zi nelucratoare, termenul de depunere se prelungeste pana pe data de 02.08.2021 inclusiv, in conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 si ale Codului de Procedura Civila: „In cazul in care data limita de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plata sau a altor declaratii sau a oricaror documente justificative sau contracte sau data limita pentru modificari aduse cererii unice sau cererii de plata este o zi de sarbatoare legala, o sambata sau o duminica, termenul limita se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.”

Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar si pe suport de hartie,  la Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al Municipiului Bucuresti, de catre administratorul/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, insotite de urmatoarele documente:

Pentru sectorul vegetal:

 1. situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa 9 (OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare);
 2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 3. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 4. documente justificative daca au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare.

Pentru sectorul zootehnic:

 1. situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa 9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 3. situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa 10 ( OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare);
 4. copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 5. documente justificative daca au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare.

 

Pentru sectorul imbunatatiri funciare:

 1. situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa 9 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare);
 2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 3. situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa 11 (OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare);
 4. copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apa livrat pentru irigatii, intocmit de catre orice furnizor de apa de irigatii;
 5. situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicita ajutorul de stat;
 6. documente justificative daca au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare.

Toate documentele depuse in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre solicitantul sprijinului, insusite prin semnatura si vor purta sintagma “conform cu originalul”.

In conformitate cu HG nr. 409/2021, pentru anul 2021, diferenta dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei si rata accizei reduse este in cuantum unitar de 1,572 lei/litru si se acorda ca ajutor de stat sub forma de rambursare.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE