APIA: incepe depunerea cererilor pentru sprijinul necesar asigurarii recoltelor de struguri

Facebook
Twitter

APIA aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca, in intervalul 01 – 31.07.2020, se depun cererile de plata pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin in perioada 2019-2020.

Acestea vor fi insotite de urmatoarele documente:

  1. copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice;
  2. copia politei de asigurare;
  3. document de identitate bancara.

Acordarea sprijinului pentru asigurarea recoltei plantatiilor viticole este una din masurile de piata ale noii organizari comune de piata a produselor vitivinicole menita sa contribuie la protejarea veniturilor producatorilor atunci cand acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestari cu daunatori.

Beneficiarii masurii sunt producatorii, persoane fizice/juridice care asigura recolta plantatiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin.

Conditiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca in vederea acordarii sprijinului financiar se regasesc la art. 2 din OMADR nr.1516/2018, astfel:

  1. sa exploateze o suprafata cultivata cu soiuri de vita-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1ha;
  2. suprafata de vita-de-vie cu soiuri ce produc struguri pentru vin pentru care s-a incheiat polita de asigurare a recoltei sa fie inscrisa in Registrul plantatiilor viticole;
  3. sa incheie cu un asigurator o polita de asigurare a recoltei in care sa fie mentionate, cel putin, cantitatea de struguri pentru vin asigurata, suprafata aferenta, localizarea acesteia, denumirea producatorului viticol care exploateaza parcela viticola si valoarea primei de asigurare.

Plata sprijinului comunitar pentru campania viticola respectiva se face in lei, reprezentand 80%, respectiv 50% , 60% (exercitiul financiar 2019-2020) din valoarea totala a primei de asigurare.

Informatii detaliate privind depunerea cererii de plata pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin in perioada 2020-2021 se regasesc in ghidul publicat pe site-ul APIA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE