APIA a efectuat plati de peste 1,2 milioane de lei la jumatatea lunii martie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În data de 18 martie 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul care stabileşte normele metodologice de aplicare a Hotărârii 82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a subventiilor APIA alocate pentru agricultura aferente schemelor de plăţi directe şi măsurilor de piaţă în agricultura.

Astfel, sunt stabilite conturile, sumele ce urmează a fi transferate şi procedura de lucru între instituţii, iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va începe plăţile către beneficiari.

Beneficiarii schemelor de plăţi unice pe suprafaţă sunt în număr de 1.072.289, fermieri pentru care s-a efectuat verificarea condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Suma totală destinată plăţilor unice pe suprafaţă este 2.479.446 mii lei, diferenţa până la concurenţa totală a sumei aprobate prin actul normativ (2.700.000 mii lei) fiind destinată masurilor de piaţă şi intervenţie în piaţă derulate prin APIA, cum ar fi ajutorul financiar pentru sectorul vitivinicol, restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole, susţinerea primelor de asigurare, ajutor financiar pentru grupurile de producători din sectorul legume-fructe, ajutorul specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii din sectorul de agricultura ecologica, restituţii la export, programul naţional apicol, programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli, lapte în şcoli etc.

Similar anilor anteriori, începând cu data de 16 octombrie 2013, în conformitate cu reglementările europene,  MADR va completa sumele aprobate prin Hotărârea de Guvern în vederea acordării avansului pentru campania 2013-2014.

Reamintim că, în perioada 11 – 14 martie 2013, APIA a efectuat plăţi în valoare totală de 1.204,5 mil lei, după cum urmează:

  • Plăţi din buget naţional (B.N.), în valoare totală de 756 mil. lei (166,5 mil. euro), reprezentând Schema de plată naţională directă complementară, decuplată de producţie (PNDC1 vegetal) – Campania 2012, pentru un număr de 642.737 fermieri autorizaţi la plată pentru această schemă până în prezent.

Pentru anul 2012 cuantumul alocat schemei de plată PNDC1 este de 35 euro/ha, la care se aplică coeficientului de reducere liniară.
Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/01 din 29 septembrie 2012, respectiv 4,5383 lei pentru un euro.

  • Prima tranşă a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, aferente anului 2012, în valoare totală de 448,5 mil. lei, din care:
  • Bovine: 316,2 mil. lei pentru un număr de 103.477 fermieri;
  • Ovine: 117,8 mil. lei pentru un număr de 14.402 fermieri;
  • Caprine: 14,5 mil. lei pentru un număr de 5.254 fermieri.

Pentru anul 2012, cuantumul plăţilor pe cap de bovină este de 500 lei, iar pentru speciile ovine şi caprine cuantumul este de 40,8 lei.

De asemenea, reamintim că ajutorul de minimis pentru fermierii afectaţi de secetă anul trecut a fost plătit în două tranşe, prima tranşă de 100 milioane de lei fiind plătită în luna noiembrie 2012 iar cea de-a doua, de 80 de milioane de lei, în luna februarie a anului 2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE