Ajutorul de minimis la achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui intra în prelungiri

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina proprie de internet un proiect de hotărâre de Guvern, prin care va fi lansată o nouă sesiune de depunere a cererilor în vederea obținerii ajutorului de minimis la achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui.

Noua sesiune se va derula în perioada 20 ianuarie-15 mai 2014, potrivit documentului citat. Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună înregistrează cererile iniţiale, verifică documentele depuse de asociațiile de crescători de vaci în vederea obținerii ajutorului de minimis la achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui și întocmesc Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis. Acest Registru va fi transmis ulterior la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 mai 2014, împreună cu copiile cererilor inițiale și ale documentelor prevăzute necesare obținerii ajutorului de minimis la achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis vor depune copia facturii fiscale de achiziţie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, care trebuie să corespundă cu factura proformă, împreună cu copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii acestuia/acestora, la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București unde au fost înregistrate copiile cererilor inițiale, în termen de 30 zile de la data alimentării conturilor solicitanților sprijinului financiar cu sumele autorizate, se mai arată în proiectul de hotărâre de Guvern, prin care va fi lansată o nouă sesiune de depunere a cererilor în vederea obținerii ajutorului de minimis la achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre se arată că „se constă că preluarea zilnică a laptelui materie primă provenit de la ferme de dimensiuni reduse devine tot mai neatractivă pentru cumpărători sau procesatori datorită costurilor legate de colectarea laptelui, în lipsa existenţei unei oferte cantitative concentrate. Astfel, există pericolul ca unităţile de procesare să considere neviabilă economic colectarea laptelui materie primă de la nivelul fiecărei astfel de ferme, fapt care ar pune în pericol existenţa viitoare a acestora, cu consecinţe grave sociale şi de mediu și asupra menţinerii corespunzătoare pajiştilor. În acest context, crescătorii de vaci de lapte care deţin efective reduse pot fi refuzaţi la încheierea de contracte de livrare datorită lipsei facilităţilor de depozitare şi răcire a laptelui, cauzele principale fiind lipsa concentrării ofertei şi a capitalului necesar achiziţionării unor astfel de instalaţii, datorită reticenţei sistemului bancar în acordarea de credite. Respectarea cerinţelor de igiena mulsului la nivelul fermei nu este suficientă pentru asigurarea standardelor de calitate a laptelui, esenţială fiind păstrarea acestuia la o temperatură scăzută, corespunzătoare normelor, până la predarea către procesare”.

Totodată, în nota de fundamentare MADR admite că termenul până la care crescătorii de vaci care au cel mult cinci capete se putea asocial și depune cererea de acordare a ajutorului de minimis pentru tancurile de răcire a laptelui era prea scurt.

„Având în vedere perioada relativ scurtă (1 lună) de depunere a cererilor inţiale de către formele asociative pentru obţinerea avizului prealabil (20 noiembrie – 30 decembrie 2013), se impune iniţierea unei noi perioade de depunere de cereri iniţiale, respectiv 1 februarie – 15 aprilie 2014 și reglementarea perioadei de depunere a documentelor, respectiv 20 ianuarie – 15 mai 2014”, se arată în documentul citat.

Resursele financiare maxime, necesare aplicării prelungirii schemei de ajutor de minimis, se încadrează în suma de 70.878.870 lei care a fost alocată cu această destinație prin Hotărârea Guvernului nr.859/2013 şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2014. Fundamentarea resurselor financiare s-a făcut avându-se în vedere plafonarea ajutorului la nivelul maxim al echivalentului în lei, a 22.310 lei/beneficiar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE